LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Reģistrētie dzīvnieki
Kopš 2010. gada 1. aprīļa atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobra noteikumu Nr.1139 „Starptautiskās tirdzniecības apdraudēto savvaļas sugu īpatņu uzglabāšanas, reģistrācijas, turēšanas nebrīvē, marķēšanas, tirdzniecības un sertifikātu izsniegšanas kārtība” 6.punktam, CITES dzīvnieku īpašniekam trīs mēnešu laikā no dzīvnieka iegādes brīža Dabas aizsardzības pārvaldē nepieciešams reģistrēt Regulas Nr.338/97, kas ievieš CITES nosacījumus Eiropas Savienībā, A un B pielikumā iekļautos dzīvniekus.
Latvijā reģistrēto starptautiskās tirdzniecības apdraudēto dzīvnieku saraksts (PDF 0.36 MB)