LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Reģistrētie zooloģiskie dārzi
Prasības savvaļas sugu dzīvnieku turēšanai zooloģiskajā dārzā un prasības zooloģiskā dārza izveidošanai un reģistrācijai: lejupielādēt >>>
Ministru kabineta noteikumi Nr.1033 Rīgā 2010.gada 9.novembrī (prot. Nr.59 10.§). Izdoti saskaņā ar Dzīvnieku aizsardzības likuma 10.panta 21.punktu.


Zooloģisko dārzu uzraudzības un kontroles kārtība: lejupielādēt >>> (PDF 0.11 MB)
Dabas aizsardzības pārvaldes iekšējie kārtības noteikumi Nr. 14/13/2014-P Tajos noteikts kā Pārvaldes valsts vides inspektori veic normatīvo aktu par prasībām savvaļas dzīvnieku turēšanai zooloģiskajā dārzā un prasībām zooloģiskā dārza izveidošanai un reģistrēšanai ievērošanas kontroli, kā arī aizpilda zooloģiskā dārza pārbaudes aktu.

Vadlīnijas zooloģisko dārzu darbībai un dzīvnieku labturības nodrošināšanai: lejupielādēt >>> (PDF 0.38 MB)
 
Zoo direktīvas (Padomes Direktīva 1999/22/EK attiecībā uz savvaļas dzīvnieku turēšanu zooloģiskajos dārzos) labās prakses rokasgrāmata (angļu valodā): lejupielādēt >>>
 
Zooloģiskā dārza pārbaudes akta veidlapa: lejupielādēt >>> (DOCX 0,16 MB) 
 
Latvijā reģistrētie zooloģiskie dārzi
Atļaujas Nr.
Atļaujas saņēmējs
Zooloģiskā dārza adrese
Atļaujas izsniegšanas datums
4/2011
Larisa Smule
Pulkveža Brieža iela 3/50, Rēzekne
16.12.2011.
1/2012
Daugavpils pašvaldības budžeta iestāde „Latgales zoodārzs”
Vienības iela 27, Daugavpils
06.01.2012.
2/2012
Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas nacionālais zooloģiskais dārzs”
Meža prospekts 1, Rīga
18.01.2012.