LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Saites Saites
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Invazīvās sugas
Portālā „European Network on Invasive Alien Species (NOBANIS)” pieejama informācija par invazīvajām sugām 19 Ziemeļeiropas un Centrāleiropas valstīs, tai skaitā arī Latvijā. Pieejams sugu meklētājs, sugu izplatības kartes, invazivitātes novērtējums un cita informācija par interesējošām sugām. Iespējams ģenerēt grafiskus pārskatus, piemēram, par konkrētas valsts invazīvo sugu skaitu, izmaiņām laika gaitā, sugu ienākšanas veidiem un invadētajiem biotopiem.

Vairāk par šo datu bāzi var uzzināt, apmeklējot interneta vietni www.nobanis.org vai, rakstot uz e-pasta adresi daba@dabagov.lv.

Projekts „Sadarbība cīņā pret invazīvajām sugām ilgtspējīgai lauksaimniecībai un dabas resursu apsaimniekošanai”/ ”TEAMWORK”Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1143/2014 (2014. gada 22. oktobris) par invazīvu svešzemju sugu introdukcijas un izplatīšanās profilaksi un pārvaldību.

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1141 (2016. gada 13. jūlijs), ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 1143/2014 pieņem sarakstu ar invazīvajām svešzemju sugām, kas rada bažas Savienībai

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1263 (2017. gada 12. jūlijs), ar ko atjaunina sarakstu, kurā uzskaitītas invazīvās svešzemju sugas, kas rada bažas Savienībai, un kurš atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 1143/2014 izveidots ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/1141

“Brošūra par invazīvajām sugas Eiropas Savienībā”Invazīvo svešzemju sugu monitoringa dati >>>

Latvijā konstatēto invazīvo svešzemju sugu faktu lapas
augi | kukaiņi | endoparazīti | makrozoobentoss | jūras organismi | vēži | zivis | sauszemes gliemeži | gliemenes | zīdītājiInvazīvās augu sugas  
Invazīvās kukaiņu sugas
Invazīvās endoparazītu sugas  
Invazīvās makrozoobentosa organismu sugas  
Invazīvās jūras organismu sugas
Invazīvās vēžu sugas
Invazīvās zivju sugas
Invazīvās sauszemes gliemežu sugas  
Invazīvās gliemeņu sugas  
Invazīvās zīdītāju sugas