LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Dabas parki
Latvijā ir 42 dabas parki, kas sevī ietver noteiktu apvidu dabas un kultūrvēsturiskās vērtības. Dabas parki ir piemēroti raksturīgās ainavas saglabāšanai, sabiedrības izglītošanai un atpūtai, bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai.

Šajā kartē iezīmētajām īpaši aizsargājamo dabas teritoriju robežām ir informatīva nozīme un tās var atšķirties no attiecīgajos normatīvajos aktos apstiprinātajām robežām.

Abavas senleja
Adamovas ezers
Aiviekstes paliene
Bauska
Beberbeķi
Bernāti
Cārmaņa ezers
Cirīša ezers
Daugavas ieleja
Daugavas loki
Doles sala
Dridža ezers
Driksnas sils
Dvietes paliene
Embūte
Engures ezers
Gaiziņkalns
Istras pauguraine
Kuja
Kurjanovas ezers
Laukezers
Medumu ezeraine
Milzukalns
Numernes valnis
Ogres ieleja
Ogres Zilie kalni
Pape
Piejūra
Pinku ezers
Ragakāpa
Riežupe
Salacas ieleja
Sauka
Silene
Svente
Svētes paliene
Talsu pauguraine
Tērvete
Užavas lejtece
Vecumu meži
Vilce
Zvārdes meži