LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Dabas pieminekļi - dendroloģiskie stādījumi
Atbilstoši 2001.gada 20.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.131 „Noteikumi par aizsargājamiem dendroloģiskajiem stādījumiem ” Latvijā par dabas pieminekļiem – dendroloģiskajiem stādījumiem noteiktas 89 mākslīgi veidotas teritorijas, kas pārstāv dendroloģiskās un kultūrvēsturiskās vērtības un ir piemērotas sabiedrības izglītošanai, atpūtai un audzināšanai.
 
Ausekļa Ramata Jurģukalna dendroloģiskie stādījumi Ķeipenes parks Puikules parks
Baldones Baltās pils parks Ķimales parks Rembates parks
Baldones sanatorijas parks Lagzdenes parks Rozališķu parks
Bauņu parks Laidu “Jaunbrēdiķu” dendroloģiskie stādījumi Rudbāržu mežaparks
Brenguļu “Čiekuržu” dendroloģiskie stādījumi Laizānu parks Rumbas “Polīšu” dendroloģiskie stādījumi
Briežmuižas lapegļu stādījumi Langsēžu parks Runtortas parks
Cēres parks Latvijas Nacionālais botāniskais dārzs Sāvienas baronu kapu dendroloģiskie stādījumi
Dendroloģiskie stādījumi “Vāgnera dārzs” Leču parks Silvas dendrārijs
Dīķeres parks Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi Skrīveru dendrārijs
Dzidras Smiltnieces dendroloģiskie stādījumi Nīgrandes “Rožkalnos” Lēdurgas mežaparks “Zaļā birzs” Skrīveru svešzemju koku stādījumi
Emzes parks Lielbērsteles parks Stelpes “Grašu” dendroloģiskie stādījumi

Stelpes “Iztekas” dendroloģiskie stādījumi

Garlība Merķeļa piemiņas dendroloģiskie stādījumi “Katlakalna priedes” Lielvārdes parks Straupes “Klētnieku” lapegļu stādījumi
Gaujienas “Vārpu” lapegļu aleja Lutriņu parks Strazdes “Robežnieku” dendroloģiskie stādījumi
Gomeļmuižas parks Malienas “Dārzniecības” dendroloģiskie stādījumi Stūru parks
Hoftenbergas parks Manģenes dendroloģiskie stādījumi Štakeldangas parks
Igora Medņa Lāčupes dendroloģiskie stādījumi Medumu parks Talsu dendroloģiskie stādījumi
Ilzenes parks Mežotnes “Vanadziņu” dendroloģiskie stādījumi Tārgales parks
Indrānu parks Mežvidu parks Tāšu Padures parks
Jaunaglonas parks Nabes Sibīrijas ciedrupriežu stādījumi Tērvetes “Sprīdīšu” dendroloģiskie stādījumi
Jaunmēmeles parks Naujenes mežniecības svešzemju koku stādījumi Tukuma “Lauksargu” dendroloģiskie stādījumi
Jaunsventes parks Nēķena parks Ulmales parks
Jāņa Metuzāla dendroloģiskie stādījumi Nurmižu parks Upesmuižas parks
Juzefovas parks Operas teātra mākslinieku dendroloģiskie stādījumi Inčukalna “Līgotnēs” Vārkavas parks
Kalētu mežaparks Ostbahas baronu kapu dendroloģiskie stādījumi Vecpils parks
Kalētu parks Ozupienes parks Vecsaules parks
Kalsnavas dendrārijs Padures “Vecleju” dendroloģiskie stādījumi Vērgales parks
Katvaru “Stirnu” dendroloģiskie stādījumi Palsmanes parks Vidagas lapegļu alejas un stādījumi
Kokneses parks Pamūšas parks Višķu “Vītolu” dendroloģiskie stādījumi
Krotes parks Paula Galenieka dendroloģiskie stādījumi Baldones “Rozītēs” Zlēku parks
Kurmāles “Sauleskalnu” dendroloģiskie stādījumi Priekuļu parks


Potenciālais aizsargājamais dendroloģiskais stādījums