LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Latgales PR novados
 Īpaši aizargājamās dabas teritorijas Latgales plānošanas reģiona novados

Pāskata attēls ar Īpaši aizargājamām dabas teritorijām Latgales plānošanas reģiona novados

Ikona SKATĪT LIELĀKU
 
nacionālo parku marķieris oranāžā krāsā nacionālais parks (NP)
aizsargājamo ainavu apvidu marķieris dzeltenā krāsā aizsargājamo ainavu apvidus (AAA)
dabas pieminekļu marķieris brūnā krāsā dabas piemineklis (DPM)
dabas parku marķieris salātzaļā krāsā dabas parks (DP)
dabas liegumu marķieris zaļā krāsā dabas liegums (DL)
mikroliegumu marķieris tumši violetā krāsā mikroliegums (ML)
Aglonas novads

Baltinavas novads

Balvu novads

Ciblas novads

Dagdas novads

Daugavpils novads
Ilūkstes novads

Kārsavas novads

Krāslavas novads

Līvānu novads

Ludzas novads
ML Mežmatveju kadiķu pļavas
ML Mežmatveju pļavas

Preiļu novads
Rēzeknes novads

Riebiņu novads

Rugāju novads

Vārkavas novads

Viļakas novads

Viļānu novads

Zilupes novads