LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Sabiedriskais monitorings

.

Sabiedriskais monitorings Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā
 

Sabiedriskais monitorings Latvijā
 

Sabiedriskā monitoringa rokasgrāmata
 

Sabiedriskā monitoringa dati
 

Sabiedriskais monitorings Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā
 
2005. gadā Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā sāka īstenot sabiedriskā monitoringa programmu, kuras galvenais mērķis ir iegūt objektīvus datus par dažādu dabas objektu stāvokli, novērojumu procesā iesaistot vietējo sabiedrību.
 
Šim mērķim sagatavotajā “Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta sabiedriskā monitoringa rokasgrāmatā” ir ietverti metodiskie materiāli par lauku darbiem, upes tīrības pakāpes noteikšanu, ķērpjiem kā gaisa tīrības bioindikatoriem, latvāņiem, orhideju atradņu apsekošanu un orhideju noteikšanu, dižkokiem, lapkoku praulgrauzi, spāru daudzveidību, balto stārķu uzskaiti, gājputniem, krastu čurkstēm, nomedītajiem ūdensputniem, naktsputnu un griežu uzskaiti, bebriem, sikspārņiem, saldūdens gliemežiem un gliemenēm, alejām un koku rindām. Metodiskos materiālus izstrādāja savas jomas speciālisti, lai tie būtu zinātniski pamatoti, iegūtie dati salīdzināmi un izmantojami lēmumu pieņemšanā. Materiālu var izmantot ikviens, kam ir interese par pastāvīgiem novērojumiem dabā.
 
uz augšu
 
Sabiedriskais monitorings Latvijā
 
Sākot ar 2010. gada aprīli sabiedriskā monitoringa progammu ieviešana uzsākta visā Latvijā. Par pamatu izmantotas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā izstrādātās sabiedriskā monitoringa programmas.
Informatīvie plakāti:
 • Sabiedriskais monitorings: lejupielādēt >>  (PDF 0.46 MB)
 • Grāmatzīme: lejupielādēt >>  (PDF 1.23 MB)
 • Par aleju, orhideju, Sosnovska latvāņu, lapkoku praulgrauža, griežu, putnu lauku sētā un bebru novērojumu programmām: lejupielādēt >>   (JPEG 2.18 MB)
 • Par gaisa kvalitātes un dižkoku novērojumu programmām: lejupielādēt >>  (PDF 1.11 MB)
 • Par putniem barotavās un ziemojošo sikspārņu novērojumu programmām: lejupielādēt >>  (PDF 1.42 MB)
 • Par gājputnu un balto stārķu novērojumu programmām: lejupielādēt >>  (PDF 1.05 MB)
 • Par ūdens kvalitātes, saldūdens gliemeņu un gliemežu, spāru un krastu čurkstu novērojumu programmām: lejupielādēt >> (JPEG 1.56 MB)
 • Fotokolāža "Spāres": lejupielādēt >>(JPEG 0.56 MB)
 • Fotokolāža "Ķērpji kā gaisa kvalitātes indikatori": lejupielādēt >>  (JPEG 0.49 MB)
 • Fotokolāža "Ūdens kvalitātes noteikšana": lejupielādēt >>  (JPEG 0.48 MB)
 • Fotokolāža "Dižkoki": lejupielādēt >>   (JPEG 0.66 MB)
 • Fotokolāža "Lapkoku praulgrauzis": lejupielādēt >>  (JPEG 0.61 MB)
 • Fotokolāža "Krasta čurkstes": lejupielādēt >>  (JPEG 0.65 MB)
 • Fotokolāža "Sikspārņi": lejupielādēt >>  (JPEG 0.43 MB)
 
Koordinatori
Inta Soma
Programmas vadītāja
26329412
inta.soma(at)daba.gov.lv
Aija Balandiņa
Pierīgas reģionālā administrācija
28305445
aija.balandina(at)daba.gov.lv
Regīna Indriķe
Latgales reģionālā administrācija
29139677
regina.indrike(at)daba.gov.lv
Anda Andrušaite
Vidzemes reģionālā administrācija
26433668
anda.andrusaite(at)daba.gov.lv
 

uz augšu
 
Sabiedriskā monitoringa rokasgrāmata
 
Ievads (PDF 4.13 MB – par sabiedrisko monitoringu)
 
Nedzīvās dabas elementi
Lauku darbi (PDF478 KB - metodiskais apraksts un novērojuma protokols)
Upes tīrības pakāpes noteikšana (PDF 2.98 MB - metodiskais apraksts un novērojuma protokols)
»  novērojuma protokols (DOC 600 KB - aizpildīšanai izdrukas formā)
Ķērpji kā gaisa tīrības bioindikatori (PDF 1.31 MB - metodiskais apraksts un novērojuma protokols)
»  novērojuma protokols (DOC 468 KB - aizpildīšanai izdrukas formā
 
Dzīvās dabas elementi
  Latvāņi (PDF 400 KB - metodiskais apraksts un novērojuma protokols)
» novērojuma protokols (DOC 38 KB - aizpildīšanai izdrukas formā)
  Orhideju atradņu apsekošana un orhideju noteikšana (PDF 1.51 MB - metodiskais apraksts un novērojuma protokols)
» novērojuma protokols (DOC 189 KB - aizpildīšanai izdrukas formā)
  Dižkoki (PDF 1.97 KB - metodiskais apraksts un novērojuma protokols)
» novērojuma protokols (DOC 40 KB - aizpildīšanai elektroniski)
» novērojuma protokols (DOC 38 KB - aizpildīšanai izdrukas formā)
  Lapkoku praulgrauzis (PDF 836 KB - metodiskais apraksts un novērojuma protokols)
» novērojuma protokols (DOC 101 KB - aizpildīšanai izdrukas formā)
  Spāru daudzveidība (PDF 4.54 MB - metodiskais apraksts un novērojuma protokols)
  Balto stārķu uzskaite (PDF 453 KB - metodiskais apraksts un novērojuma protokols)
» novērojuma protokols (DOC 44 KB - aizpildīšanai izdrukas formā)
  Gājputni (PDF 569 KB - metodiskais apraksts un novērojuma protokols)
» novērojuma protokols (DOC 131 KB - aizpildīšanai izdrukas formā)
Krastu čurkstes (PDF 539 KB - metodiskais apraksts un novērojuma protokols)
Nomedītie ūdensputni (PDF 816 KB - metodiskais apraksts un novērojuma protokols)
Naktsputnu un griežu uzskaite (PDF 687 KB - metodiskais apraksts un novērojuma protokols)
Bebri (PDF 279 KB - metodiskais apraksts un novērojuma protokols)
» novērojuma protokols (DOC 66 KB - aizpildīšanai izdrukas formā)
Sikspārņi (PDF 733 KB - metodiskais apraksts un novērojuma protokols)
» novērojuma protokols (DOC 181 KB - aizpildīšanai izdrukas formā)
Saldūdens gliemeži un gliemenes (PDF 2.48 MB - metodiskais apraksts un novērojuma protokols)
Lauku sētā ligzdojošie putni (PDF 438 KB - metodiskais apraksts un novērojuma protokols)
Putni barotavās (PDF 334 KB - metodiskais apraksts un novērojuma protokols
» novērojuma protokols (DOC 196 KB - aizpildīšanai izdrukas formā)
 
Kultūrvēstures elementi
  Alejas un koku rindas (PDF 692 KB - metodiskais apraksts un novērojuma protokols)
»  novērojuma protokols (DOC 206 KB - aizpildīšanai izdrukas formā)
 

uz augšu