LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Uzraudzības grupas
LAIKS: 07.07.2020. plkst. 11.00
VIETA: Dabas aizsardzības pārvaldes birojs, Sigulda, Baznīcas iela 7, 2.stāva zāle
RĪKO: Dabas aizsardzības pārvalde
 

Dabas lieguma “Garkalnes meži” dabas aizsardzības plāna uzraudzības grupas sanāksme

Gita Strode 29455010

*************************************************************************