LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Uzraudzības grupas
LAIKS: 10.12.2019. plkst.13:00
VIETA: Daugavpils novada domes Kristāla zāle, Daugavpils, Rīgas iela 2.
RĪKO: SIA "Vides Konsultāciju Birojs"
Dabas parka “Silene” dabas aizsardzības plāna uzraudzības grupas sanāksme

Dabas aizsardzības plāns un pielikumi ir pieejami šeit: https://failiem.lv/u/s6xgsrfz

Kristīne Vilciņa
26554868*************************************************************************

LAIKS: 11.12.2019. plkst.10:00
VIETA: Rīgas iela 10a, Salacgrīva
RĪKO: SIA „Enviroprojekts”
 
Dabas lieguma “Vidzemes akmeņainā jūrmala” dabas aizsardzības plāna uzraudzības grupas sanāksme

Plāna pamatteksta redakcija pievienota šeit: http://www.enviro.lv/DL_VAJ_DA_plans_SA_versija/
Fails  DAP_DL_VAJ_Redakcija UG 4

Līga Blanka
26554868*************************************************************************

LAIKS: 16.12.2019. plkst. 11.00
VIETA: Durbes novada domes Konferenču zāle (2.stāvā) Parka ielā 2, Lieģi, Tadaiķu pagasti, Durbes novads
RĪKO: SIA "Estonian,  Latvian  &  Lithuanian Environment"

Dabas lieguma "Durbes ezera pļavas" dabas aizsardzības plāna izstrādes izstrādes uzraudzības grupas 1. sanāksme

Aiga Tora
67242411