LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Nacionālie parki
Latvijas nacionālie parki Latvijā ir 4 nacionālie parki, kas ir plaši apvidi, kur tiek aizsargātas dabas vērtības, ainaviskās vērtības un kultūrvēsturiskais mantojums, vienlaicīgi veicot zinātnisko izpēti, izglītošanu un atpūtas organizēšanu.

Gaujas Nacionālais parks
Ķemeru Nacionālais parks
Rāznas Nacionālais parks
Slīteres Nacionālais parks