Pētījumu tēmas studentiem
Dabas aizsardzības pārvalde aicina studentus pieteikties pētījumu veikšanai par dabas aizsardzības tematiku.


Detalizētāka informācija par piedāvātajiem pētījumu tematiem  (XLSX 0,01 MB)
 
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās prioritāri veicami apsaimniekošanas vai izpētes pasākumi