LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Publiski apspriežamie dokumenti
LAIKS: 4.-19.06.2020.
VIETA: Durbes novada dome, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, LV-3447
RĪKO: SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”

Dabas lieguma ‘’Durbes ezera pļavas” dabas aizsardzības plāna neklātienes sabiedriskā apspriešana

Ņemot vērā izsludināto ārkārtas situāciju valstī, no šī gada 4. jūnija līdz 19. jūnijam notiks dabas aizsardzības plāna dabas liegumam ‘’Durbes ezera pļavas’’ neklātienes (attālinātā) sabiedriskā apspriešana.

Ar dabas aizsardzības plānu no 2020. gada 4. jūnija varēs iepazīties:
  • Durbes novada domē (Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, LV-3447) darba laikā;
  • Durbes novada mājaslapā www.durbe.lv un dabas aizsardzības plāna izstrādātāja mājaslapā www.environment.lv (sadaļā “Aktualitātes”), kur būs pieejama arī dabas aizsardzības plāna video prezentācija.
Aicinām izteikt savu viedokli un sniegt rakstiskus priekšlikumus plāna pilnveidei līdz 19. jūnijam, adresējot tos plāna izstrādātājam: SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment, Vīlandes iela 3–6, Rīga, LV-1010 vai e-pastu elle@environment.lv vai Durbes novada domei Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, LV-3447.

Līdz 19. jūnijam saņemtie jautājumi un priekšlikumi tiks apkopoti un par tiem tiks sniegtas atbildes atsevišķā pielikumā, kurš tiks pievienots pie dabas aizsardzības plānam un būs pieejams dabas aizsardzības plāna izstrādātāja mājaslapā.  Sīkāka informācija pa tālr. 67242411.

____________________________________________________


LAIKS: 10.06.2020.
VIETA: "Lībiešu sēta", "Bitnieki", Tārgale, Tārgales pag., Ventspils nov.
RĪKO: SIA “Vides Konsultāciju Birojs”

Dabas lieguma “Platenes purvs” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme
Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā un Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1/16/I/001 ietvaros SIA “Vides Konsultāciju Birojs” ir izstrādājis dabas lieguma “Platenes purvs”, kas atrodas Ventspils novada Tārgales pagastā, dabas aizsardzības plāna projektu 2020.-2032. gadam.

Aicinām ikvienu interesentu piedalīties dabas lieguma “Platenes purvs” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksmē, kas notiks 2020. gada 10. jūnijā plkst. 14.00 Lībiešu sētā (“Bitnieki”, Tārgale, Tārgales pag., Ventspils nov.). Lai nodrošinātu pasākumus Covid-19 izplatīšanās ierobežošanai, līdz 9. jūnijam lūdzam iepriekš pieteikties dalībai sanāksmē (tālr. 67557668 vai e-pasts birojs@vkb.lv).

Ar dabas aizsardzības plānu tā sabiedriskās apspriešanas laikā no 27. maija līdz 15. jūnijam varēs iepazīties interneta vietnēs www.ventspilsnovads.lv un www.vkb.lv, kā arī plāns būs pieejams Ventspils novada Tārgales pagasta pārvaldē (“Dzintarkalni”, Tārgales pagasts, Ventspils novads, pirmdienās – trešdienās 8.00 – 16.30, ceturtdienās  8.00 – 17.30 un piektdienās 8.00 – 15.30).

Līdz 2020. gada 15. jūnijam ikviens interesents var iesniegt rakstiskus priekšlikumus par dabas aizsardzības plānu, nosūtot tos SIA “Vides Konsultāciju Birojs” (Ezermalas iela 28, Rīga, LV-1014 vai birojs@vkb.lv). Sīkāka informācija pa tālr. 67557668.