LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Uzraudzības grupas
LAIKS: 12.06.2019. plkst. 13.00
VIETA: Skrundas novada pašvaldībā, Raiņa iela 11, Skrunda
RĪKO: Daugavpils Universitāte

Dabas lieguma "Ventas un Šķerveļa ieleja" dabas aizsardzības plāna izstrādes.1. uzraudzības grupas sanāksme 
Uldis Valainis, 26113065

*************************************************************************

LAIKS: 14.06.2019. plkst.11:00
VIETA: Launkalnes pagasta pārvalde, Ezera iela 2A, Launkalne, Smiltenes novads
RĪKO: SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment"

Dabas lieguma "Mežole" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 1. sanāksme
Aiga Tora, 67242411

*************************************************************************

LAIKS:12.06.2019. plkst.12.00
VIETA: Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā (Rīgā, Amatu ielā 4, 3. stāvā, 305.telpā).
RĪKO: Latvijas Dabas fonds

Dabas parka "Piejūra" dabas aizsardzības plāna izstrādes 2. uzraudzības grupas sanāksme
Diskusija par dabas aizsardzības plāna 1. redakciju, kas uzraudzības grupas dalībniekiem tiks nosūtīta līdz 4. jūnijam.
Dabas aizsardzības plāns tiek izstrādāts LIFE-Daba projekta “Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” (LIFE CoHaBit, LIFE15 NAT/LV/000900) ietvaros.

Ilze Priedniece, 26562163