LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Saites Saites
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Uzraudzības grupas
**************************************************************************
LAIKS: 18.08.2017. plkst.11:00
VIETA: Brocēnu novada pašvaldība, Lielcieceres iela 3, Brocēni
RĪKO: LIFE projekts "Peat Restore"

Dabas lieguma "Baltezera purvs" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 1. sanāksme
Programma
11.00 – 11.05 Sanāksmes atklāšana. Gundega Freimane, plāna izstrādes vadītāja
11.10 – 11.50 Veikto pētījumu pārskats  DL „Baltezera purvs”:
Purva un meža biotopi, augi. Līga Strazdiņa, Dr.biol.
Saldūdens biotopi, augi. Laura Grīnberga, Dr.biol.
Putnu fauna, eksperts Helmuts Hofmanis, Mg.biol., ziņo Gundega Freimane
11.50 – 12.15 Apsaimniekošanas pasākumu plānošana – purva hidroloģiskais režīms un potenciālās aizsprostu vietas, Oļģerts Aleksāns, Dr. ģeol.
12.15 – 12.45 Aktuāli jautājumi saistībā ar plāna izstrādi, diskusijas
13.00 – Teritorijas apskate dabā, lai izvērtētu bijušās atpūtas vietas atjaunošanas iespējas Baltezera krastā un lemtu par šīs vietas nākotnes potenciālu.

Gundega Freimane, 26525560**************************************************************************
LAIKS: 24.08.2017. plkst.10:00
VIETA: Raunas novada dome,Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas novads
RĪKO: Raunas novada dome

Dabas lieguma "Raunas Staburags" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 1. sanāksme

Raunas novada dome, 64107343