LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Uzraudzības grupas
*************************************************************************
LAIKS: 09.04.2019. plkst. 14.00
VIETA: Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils
RĪKO: Daugavpils Universitāte
 

Aizsargājamo ainavu apvidus "Augšdaugava" dabas aizsardzības plāna uzraudzības grupas 1. sanāksme

Jolanta Bāra 26465530