LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Apraksti
Apraksts1 TeritorijaInteraktīvā karte
Dunduru pļavas
ATRAŠANĀS VIETA
Džūkstes pagastā Tukuma novadā
GPS KOORDINĀTAS
X: 463440, Y: 6298617 / Lat: 56.8299499, Lon: 23.4008938
Foto: A.Liepa
APRAKSTS
Meža ieskautas pļavas, kurās 120 ha lielā aplokā jau vairākus gadus mājvietu raduši savvaļas zirgi un taurgovis. Pļavās var novērot Eiropā aizsargājamu sugu putnus - mazo ērgli, griezi, ja paveicas, arī jūras ērgli un melno stārķi. Caur pļavām līkumus met Slampes upīte - šeit veikts Latvijā pirmais upes atjaunošanas projekts, savulaik par meliorācijas grāvi pārvērstu ūdens teci no jauna izveidojot par upi. Dunduru pļavas piedāvā labas iespējas putnu vērošanai un savvaļas zirgu un govju apskatei. Pārskatīt Dunduru pļavas palīdz 5.5 m augsts skatu tornis un uzbērums (kurgāns). Tā dēvētais "kurgāns" - mākslīgs uzbērums speciāli šim nolūkam - atrodas Melnragu rīkles galā pie tilta pār Slampes upi.
Slampes upes atjaunošana
Vēl pagājušā gadsimta pirmajā pusē Slampes upei piemita dabiskām upēm raksturīgais līku-loču tecējums; upe lielākoties tecēja caur mitrām palieņu pļavām. Lai padarītu pļavas piemērotas lauksaimnieciskajai ražošanai, 1974. gadā Dunduru pļavās tika veikta plaša meliorācija, kuras rezultātā upe tika pārrakta un iztaisnota. Apkārtējās pļavas tika nomeliorētas. Tā rezultātā par grāvi pārvērstajā upē krasi kritās dabas daudzveidība, tajā mājvietu rada atsevišķas mazprasīgas sugas.
Iztaisnotā Slampes upe pirms atjaunošanas darbu veikšanas. Foto: G.Pāvils
2005. gadā Ķemeru nacionālā parka administrācija veica upes atjaunošanas darbus. 2,1 km garš Slampes grāvja lejteces posms tika pārrakts jaunā, daudz seklākā un līkumainākā gultnē ar kopējo garumu 4,6 km. Dabīgai upei tuvinātas gultnes izrakšana ar laiku radīs dzīves vietas (paceres, atteces u.c.) daudzām dzīvnieku sugām, kas apdzīvo tikai dabiskas ūdensteces (piemēram, biezā perlamutrene). Pirms jaunās Slampes upes ietekas Kauguru kanālā tika izveidota pārgāze, kas paaugstināja upes līmeni par vienu metru. Šī līmeņa starpība ļauj Slampes upei pavasarī pārpludināt apkārtesošās pļavas un veidot palienei raksturīgu vidi, kas piemērota daudzām retām un aizsargājamām dzīvnieku un augu sugām.
Dunduru pļavas un Slampes upe 2006. gada vasarā. Foto: SIA "Metrum"
VIDES PIEEJAMĪBA
Nav pieejamas apmeklētājiem ratiņkrēslos.
Kurgāna nogāze ir salīdzinoši stāva, tomēr apmeklētājiem ratiņkrēslos ir iespējams tajā uzbraukt ar pavadoņa palīdzību.
MAKSA
Bezmaksas
ATVĒRTS
Visu gadu
APVIDUS
Mežs, pļavas, upe
LABIEKĀRTOJUMS
Informācijas stendi, autostāvlaukums
NOKĻŪŠANA
Jādodas pa Ventspils šoseju (A10) 50 km no Rīgas centra līdz pagriezienam uz Slampi (Slampe 9), kur jānogriežas pa kreisi uz grants ceļa. Pa šo ceļu jābrauc 5,3 km līdz T veida krustojumam, kur jānogriežas pa kreisi. Tad tieši pēc 1 km atkal pa kreisi gar Melnragu fermu. Nākamais 7 km garais posms ved caur Melnragu rīkli un Dunduru pļavām.
UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI
          
Apmeklētājiem atrašanās iežogotajā teritorijā aizliegta.
Uzmanību - elektrība - nepieskarties nožogojumam (elektroganiem).
Aizliegts barot un traucēt savvaļas zirgus un govis aplokā.
CITA NODERĪGA INFO
APSAIMNIEKOTĀJS
Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālā administrācija.
UZMANĪBU!
Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmanījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus, lūgums, sazināties ar Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālo administrāciju.
 
Atsauksmes
Vārds, uzvārds :
Komentārs :
Ievadiet drošības kodu: