LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Apraksti
Apraksts1 TeritorijaInteraktīvā karte
Sīkrags (Sīkrõg)
ATRAŠANĀS VIETA
Sīkrags, Kolkas pag., Dundagas nov.
GPS KOORDINĀTES
X: 394187, Y: 6392244 / Lat: 57.6600268, Lon: 22.2265421
APRAKSTS
Viena no vecākajām lībiešu apmetnēm, kas dokumentos kā ciems minēts jau 1387. gadā. 17. gs., kad ciems bija Dundagas muižnieku Maideļu īpašumā, Sīkragā izveidota viena no nozīmīgākajām sīkostām Ziemeļkurzemes piekrastē. Gadsimta beigās ciemā bijušas lielas preču noliktavas, kurās 1690. gadā glabājušies 12000 pūru rudzu. Bijusi arī «viesnīca» jūrniekiem. Sīkragu savā 1721. gadā sarakstītajā dzejā apdzied Dundagas mācītājs J. Bankavs, teikdams, ka kuģi, nākdami no Anglijas, Holandes un Lībekas, veduši šurp ogles, labību un dažādas iecienītas preces, kuru uzglabāšanai Sīkragā bijusi jāceļ noliktava. Ziemeļkurzemes sīkostas beidza pastāvēt 18. gs. sākumā (Ziemeļu karš, Kurzemes hercogistes saimnieciskais un politiskais pagrimums). Pēc tam tās izmantoja tikai kā zvejnieku ostas.

20. gs. sākumā ciema apbūve sablīvējās, jo dažādās vietās tika uzceltas zvejnieku mazistabas un jaunsaimniecības.

Ciems ir valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis, tādēļ vismaz tā centrālajā daļā jāsaglabā vēsturiskās celtnes, apbūves struktūra, ceļu tīkls, nožogojuma sistēmas, ainava, raksturīgais siluets, u.c. Pilsētbūvniecības pieminekļa robežas ietver «Ķeļķu», «Jaunklāvu», «Kilasidamu», «Vīnamegu», «Tiļļu»  «Baznīckalnu», «Līvkalnu», «Jaunklāvu» un «Vecvalku» saimniecībām piederošus gruntsgabalus, tur esošo apbūvi, komunikācijas un veco Sīkraga kapsētu.

Avots: www.visit.dundaga.lv
VIDES PIEEJAMĪBA
     
APSKATEI NEPIECIEŠAMAIS LAIKS
~ 1 h
MAKSA
bezmaksas
ATVĒRTA
24/7, I-XII
NOKĻŪŠANA
Jādodas pa autoceļu P124 līdz pagriezienam (X: 394372, Y: 6391296 / Lat: 57.6515589, Lon: 22.2300557) uz Sīkragu. Tālāk pa zemes ceļu V1372 pēc nepilna 1 km sasniedzams Sīkrags.
UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI
      
CITA NODERĪGA INFO
Informācija par šo un citiem dabas tūrisma galamērķiem pieejama arī mobilajā lietotnē "Dabas Tūrisms". To var lejupielādēt
UZMANĪBU!
Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmainījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus, lūgums, sazināties ar apsaimniekotāju.
 
Apzinies savu atbildību kā tūrists!
Ko ienes, to aiznes.
Izvēloties videi draudzīgu ceļošanu, tu atstāj iespēju arī nākamajām paaudzēm baudīt unikālus mirkļus dabā!
Atsauksmes
Vārds, uzvārds :
Komentārs :
Ievadiet drošības kodu: