LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Apraksti
Apraksts1 TeritorijaInteraktīvā karte
Zebrus ezera tornis
ATRAŠANĀS VIETA
Bikstu pagasts Dobeles novads
GPS KOORDINĀTES
X: 439532, Y: 6276569 / Lat: 56.6294084, Lon: 23.0143641
APRAKSTS
 Pusi jeb 51% no Dabas Lieguma „Zebrus un Svētes ezers” teritorijas aizņem ezeri, otru pusi jeb 47% aizņem meži. Kas ir pārējais? Ezeru apvijošās leģendas, pārejas purvi un slīkšņas. Šeit īpaša uzmanība tiek pievērsta eitrofajiem ezeriem, šeit sastopamajām retajām augu sugām, sikspārņiem un putniem. Zebrus un Svētes ezeru teritoriju migrāciju laikā ļoti labprāt izmanto caurceļojošās zosveidīgo putnu sugas un ezeriem piegulošās mežu teritorijas par lieliski piemērotu ligzdošanas vietu izvēlējušies dzeņveidīgie putni.
DL „Zebrus un Svētes ezers” kopējā platība ir 935 hektāri, no kuriem 420 hektārus aizņem Zebrus ezers. Tiek uzskatīts, ka sākotnēji Zebrus un Svētes ezeri veidojuši vienu ezeru, taču, pazeminoties ūdens līmenim, ezera centrālajā daļā esošā sala atklājusies kā šķirtne starp abiem ezeriem.
Tā austrumu krastā atrodas vesela seno pilskalnu sistēma, no kuriem zināmākais ir Ezerlūķu pilskalns – teika vēsta, ka šo pilskalnu ar ezera pretējā krastā esošo Elku kalnu savienojis garš akmeņains sēklis. Šī ir viena no tām retajām teikām, kuras tūrisma informācijas centrsamību pārbaudot, nācies secināt, ka tā varētu būt patiesa. Zebrus ezera dibenā 0,5 līdz 2 metru dziļumā tiešām atrodas dabiski veidojies 5 – 20 metru plats un aptuveni 300 metru garš akmeņu sēklis.
Šodien Zebrus un Svētes ezerus iecienījuši makšķernieki – šeit, AS Latvijas Valsts meži atpūtas bāzē, iespējams iznomāt laivu, kempinga namiņus, ūdens velosipēdus, uzkurt ugunskuru, uzbūvēt telti, nopeldēties, uzspēlēt volejbolu un labi pavadīt laiku, nenodarot lieku kaitējumu mūsu pašu dabas bagātībām. 
VIDES PIEEJAMĪBA
Nav pieejams apmeklētājiem ratiņkrēslos.
Foto: K.Lapiņš
MAKSA
Bezmaksas
ATVĒRTS
APVIDUS
ezers
LABIEKĀRTOJUMS
NOKĻŪŠANA
Uz Zebrus ezeru jābrauc pa šoseju Rīga - Liepāja (A9). Aiz Kaķeniekiem, sekojot norādes zīmei "Zebrus ezers", jānogriežas pa kreisi un jābrauc apmēram 2 km, līdz nākošajai norādes zīmei. Meža ceļu sazarojumā nogriežoties pa labi, aizbrauksiet līdz pašvaldības ierīkotai peldvietai un Ezerlūķu pilskalnam. Ja brauksiet uz priekšu, nokļūsiet A/S "Latvijas Valsts Meži" atpūtas bāzē.
UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI
      
CITA NODERĪGA INFO
APSAIMNIEKOTĀJS
UZMANĪBU!
Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmanījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus, lūgums, sazināties ar apsaimniekotāju.
 
Atsauksmes
Vārds, uzvārds :
Komentārs :
Ievadiet drošības kodu: