LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Apraksti
Apraksts1 TeritorijaInteraktīvā karte
Dauģēnu taka
ATRAŠANĀS VIETA
Mazsalacas pagasts, Mazsalacas novads.
GPS KOORDINĀTES
Takas gals Skaņākalna atpūtas vietā X: 559170,  Y: 415100
Takas gals pie «Puņmutēm» X: 557620,  Y: 420850
APRAKSTS
Gājēju taka turpina Mazsalacas Skaņākalna parka taku gar Salacas labo krastu.
Taka piemērota cilvēkiem, kuri vēlas baudīt Salacas senlejas krāšņās ainavas ar sarkanā vidusdevona smilšakmens atsegumiem, atmatu pļavas un straujteču posmus, kā arī skatīt dabu tās klusumā, mierā un neskartībā.
Takas viens gals atrodas atpūtas vietā iepretim Skaņākalna klintij, bet otrs pie Ramatas ietekas Salacā.
Dauģēnu taka. Foto: G.Rubenis
APSKATEI
Skaņaiskalns – smilšakmens atsegums – Salacas senlejas atpreparēta lūzuma virsma iezī ar savdabīgu atbalss efektu, atsegumā ir divas alas un avots.
Silmaču iezis – smilšakmens atsegums ar divām alām un alas nišu, no kuras iztek avoti.
Silmaču akmens – gneiss ar pegmatīta dzīslām, virszemes daļas tilpums 18m3.
Salacas senlejas terases un paliene. Daļa terašu ir veidojušās vienlaikus ar senleju zem šļūdoņa segas, un tās klāj laukakmeņi. Pašas Salacas veidotās terases ir ar smilts segu. Upes līkumā ir plaša palu terase, klāta ar pļavu un ar intensīvu bebru klātbūtni krūmainajā daļā.
Dauģēnu klintis un alas – krāšņs smilšakmens atsegums ar divām alām, kas ir garākās Latvijā (346 un 159 m), un no kurām iztek avoti; viegli pieejamas ir tikai alu ieejas daļas. Alas nav ieteicams apmeklēt nogruvumu bīstamības dēļ.
Dauģēnu karjers – smilts un grants iegula, kas veidojusies ledāja kušanas ūdeņiem aizpildot iegrauzumu smilšakmeņos; karjerā izveidots dīķis un ieguve vēl turpinās, tajā atrodas trīs vietējas nozīmes dižakmeņi.
Nīkuces akmens – rapakivi granīts, virszemes daļas tilpums 11 m3.
Nikuce – tipisks upes straujteces posms.
Pēces purvs - ainavisks purvs netālu no upes stāvkrasta.
Ramatas boreālais mežs – vecs, mazskarts skujukoku mežs.
PĀRVIETOŠANĀS IESPĒJAS
 
Atsevišķās vietās taka velosipēdistiem nav izbraucama.
VIDES PIEEJAMĪBA
Nav piemērota personām ar kustību traucējumiem un apmeklētājiem ar bērnu ratiņiem.
APSKATEI NEPIECIEŠAMAIS LAIKS
3 – 6 stundas.
GARUMS
9,1 km.
TAKAS SHĒMA
MARĶĒJUMS
Marķēta ar piktogrammām.
PIEMĒROTĀKAIS LAIKS APMEKLĒJUMAM
Bezsniega periodā.
MAKSA
Bezmaksas.
ATVĒRTA
Visu gadu.
VEIDS
Lineāra.
APVIDUS
Mežs, pļava, purva mala.
GRŪTĪBU PAKĀPE
 
SEGUMS
Iestaigāta taka ar uzlabotu segumu, meža ceļi, dēļu laipas.
LABIEKĀRTOJUMS
NOKĻŪŠANA
Takas viens gals sasniedzams no Mazsalacas, ejot caur Skaņākalna parku līdz Skaņajamkalnam. Otrs - braucot pa autoceļu Mazsalaca – Ramata, pārbraucot Ramatas upi jānogriežas pa kreisi, sekojot norādēm  «Dauģēnu taka».
UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI
       
PAKALPOJUMI
Maršrutu iespējams veikt pa upi. Laivu noma un gids, tālr.: +371 29286988; kaspars.vale@gmail.com
Ramatas apmetnē – vieta teltīm un ugunskuram, par samaksu jāvienojas blakus esošajās «Puņmutēs», tālr.: +371 28382502.
CITA NODERĪGA INFO
Mazsalacas TIC, tālr.: +371 28374774, Skaņākalna parka info centrs, tālr.: +371 26429500, www.mazsalaca.lv
APSAIMNIEKOTĀJS
Posms SKAŅAISKALNS - DAUĢĒNU KLINTIS: Mazsalacas novada pašvaldība
UZMANĪBU!
Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmainījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus, lūgums, sazināties ar apsaimniekotāju.
 
Atsauksmes
Vārds, uzvārds :
Komentārs :
Ievadiet drošības kodu: