LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Apraksti
Apraksts1 TeritorijaInteraktīvā karte
Imulas taka
ATRAŠANĀS VIETA
Kandavas novada Matkules pagasts
GPS KOORDINĀTES
Viens gals: telšu vieta „Vītiņi” pie Imulas ietekas Abavā
X: 416427, Y: 6320179 / Lat: 57.0175263, Lon: 22.6235637 
Otrs gals: Buses pilskalns
X: 415154, Y: 6317297 / Lat: 56.9914114, Lon: 22.6035747
APRAKSTS
Abavas ieleja veidojusies pateicoties ledāju kušanas ūdeņu izrasītajiem erozijas procesiem. Tāpēc te vērojama liela ainaviskā daudzveidība - stāvi upes krasti, dolomīta atsegumi, sānu gravas, pļavas un nogāzes, kā arī avoti, kas iztek upes terašu nogāzēs. Pateicoties tam, ielejā vērojama arī liela augu daudzveidība – šeit sastopamas vairāk kā 50 aizsargājamās augu sugas.

Taka vijas pa gleznainās Imulas upes labo krastu pa lapkoku mežu ar ošiem, lazdām, kļavām, kurā aug arī lielas egles. Sākumposmā no Langsēdes klinšu augšas skatam paveras krāšņa ielejas ainava. Tālākajā ceļā var apskatīt vēl vienu dabas pieminekli – Velna pēdas akmeni, kas guļ Imulas vidū. Takā ir norāde uz to. 
PĀRVIETOŠANĀS IESPĒJAS
VIDES PIEEJAMĪBA
Nav piemērota apmeklētājiem ratiņkrēslos.
APSKATEI NEPIECIEŠAMAIS LAIKS
~ 2 h
GARUMS
5 km
PIEMĒROTĀKAIS LAIKS APMEKLĒJUMAM
Bezsniega periods.
MAKSA
Bezmaksas
ATVĒRTA
 
VEIDS
līnijveida
TAKAS SHĒMA
MARĶĒJUMS
APVIDUS
Upe, pļavas
GRŪTĪBU PAKĀPE
SEGUMS
Iestaigāta meža taka.
LABIEKĀRTOJUMS
NOKĻŪŠANA
Braucot pa autoceļu P130 (Sabile – Kandava), pagrieziens uz Buses pilskalnu. Pēc 1,5 km pagrieziens pa labi. Pēc 1,7 km pagrieziens pa labi. Pēc 1,1 km pagrieziens pa kreisi. Labajā ceļa pusē norādes uz telšu vietu Vītiņi.
UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI
       
CITA NODERĪGA INFO
APSAIMNIEKOTĀJS
UZMANĪBU!
Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmanījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus, lūgums, sazināties ar apsaimniekotāju.
 
Atsauksmes
Vārds, uzvārds :
Komentārs :
Ievadiet drošības kodu: 
Arta Pētersone
2015-10-27 16:50

Taka vairākās vietās grimst un ir saplēsta, dažos posmos trūkst dēļi, pie kuriem var pieturēties.