LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Apraksti
Apraksts1 TeritorijaInteraktīvā karte
Jūrtaka - Mazjūra. 16. diena. Kolka - Ģipka
ATRAŠANĀS VIETA
Mazjūra - Rīgas jūras līča rietumu piekraste
Kolkas pag. Dundagas nov.; Rojas nov.
GPS KOORDINĀTES
Posma starts: Kolkasrags, iepretim Kolkasraga apmeklētāju un informācijas centram - X: 416690, Y: 6402474 / Lat: 57.7566101, Lon: 22.6000176
Posma finišs: Ģipka - X: 419942, Y: 6381401 / Lat: 57.5679681, Lon: 22.6616293
APRAKSTS
16. diena. Mazjūra. Kolka - Ģipka. Gar „slēgto krastu”


Pagriežoties no Kolkasraga uz līča pusi, manāma atšķirība starp „Dižjūru” un „Mazjūru”. Jūrtakas pirmie 10 km ved pa Slīteres nacionālā parka piekrasti: sākumā gar jūrā ieskalotajām priedēm, gar kādreizējām zvejas kolhoza ēkām, kuģu piestātni un Ēvažu stāvkrastu, kura apkaimē ir neparasti šaurs, smilšains liedags ar tam pāri līkstošiem melnalkšņiem. Arī tālākajā posmā līdz Ģipkai raksturīgs šaurs, smilšains liedags ar bagātīgo avoksnāju veidotām lāmām un nelielu, vasarā – seklu upīšu ietekām. Slīteres krasts kādreiz bija divkārt slēgta teritorija – te bija pierobežas režīma zona un dabas rezervāts.

Lībiešu valodā Kolka senais nosaukums Kūolka, Melnsils / Mustānum un Ģipka / Gipk.


Jūrtaka ir daļa no garās distances pārgājienu maršruta E9 gar Baltijas jūras piekrasti. Latvijā tā sākās pie Lietuvas-Latvijas robežas Nidas ciemā un finišē pie Tallinas ostas Igaunijā.

Taka ir sadalīta pa dienām un grūtības pakāpēm, kas ļauj ikvienam izvēlēties sev piemērotāko distanci. 

Kopējais Jūrtakas garums: ~ 1200 km (~ 1 500 000 soļu), t.sk.:  Latvijā – 580 km, Igaunijā – 620 km. Visa maršruta veikšanai nepieciešamais laiks ir ~ 60 dienas.
 
Par Mazjūru kurzemnieki sauc Rīgas jūras līča rietumu piekrasti. Mazjūras posms sākas Kolkasragā, Slīteres nacionālajā parkā, kuru šķērso Baltās – Baltijas jūras putnu migrācijas ceļš. Jūrtaka ved gar Rīgas jūras līča piekrasti līdz pat Jūrmalai. Maršrutā ir daudz smilšainu liedagu, vietām piejūras pļavas, īsā posmā akmeņains un maziem līcīšiem izrobots jūras krasts pie Kaltenes, kur vasaras laikā dzīvo gulbji. Piekrastē cits aiz cita izvietojušies mūsdienu zvejnieku ciemi un mazās jahtu ostas. Šeit notiek rūpnieciskā zveja, dažviet darbojas zivju pārstrādes uzņēmumi. Piekrastes ciemu tirdziņos, veikalos un pie zvejniekiem var nopirkt svaigi kūpinātas zivis.

 
Avots: coastalhiking.eu
 
Foto: Jūrtakas arhīvs
PĀRVIETOŠANĀS IESPĒJAS
 
VIDES PIEEJAMĪBA
Taka nav piemērota apmeklētājiem ratiņkrēslos un cilvēkiem ar bērnu ratiņiem.
LAIKS
8 - 10 h
GARUMS
24 km
MAKSA
Bezmaksas
ATVĒRTA
24/7, I-XII
TAKAS GPX DATNE
lejupielādēt >>>
MARĶĒJUMS
Trīs horizontālas joslas (balts – zils – balts) uz kokiem, akmeņiem un citiem dabas objektiem un Jūrtakas uzlīmes uz ceļa zīmēm, elektrības stabiem, tiltu margām ciemos un pilsētās, kā arī norādes ceļa zīmes.
APVIDUS
Liedags, kāpas, mežs
GRŪTĪBU PAKĀPE
SEGUMS
Smilšains, ciets liedags, pie jūrā ieskalotajām priedēm – meža taka.
PAKALPOJUMI
Skatīt informāciju vietnē coastalhiking.eu
APSKATEI
NOKĻŪŠANA UZ STARTA punktu Kolkasragu, iepretim Kolkasraga apmeklētāju un informācijas centram. Jādodas pa ceļu P124 vai P131 līdz abu ceļu krustojumam. Tad apt. 400 m līdz autostāvlaukumam pie Kolkasraga apmeklētāju un informācijas centra.
UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI
    
CITA NODERĪGA INFO
  • Maršruta apraksts
  • Dundagas novada tūrisma informācija
  • kolkasrags.lv
  • Šķēršļi: Mazi valki (strauti), Melnsilupe (tilts – 1,3 km attālumā no jūras) un Pilsupe (tilts - 0,3 km) mazūdens periodā ir pārbrienamas. Stipra ZA un A vēja laikā vietām šaurais liedags var būt viļņu apskalots. Tad gājienam jāizvēlas alternatīvās meža takas. Kolkā nav bankomāta.
  • Alternatīvas: Starp Melnsilupi un Pilsupi līdztekus jūrai 6 km garumā iet meža ceļš – taka.
UZMANĪBU!
Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmainījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus, lūgums, sazināties ar maršruta veidotāju lauku@celotajs.lv.
 
Atsauksmes
Vārds, uzvārds :
Komentārs :
Ievadiet drošības kodu: