LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Apraksti
Apraksts1 TeritorijaInteraktīvā karte
Jūrtaka - Mazjūra. 19. diena. Mērsrags - Engure
ATRAŠANĀS VIETA
Mazjūra - Rīgas jūras līča rietumu piekraste
Mērsraga nov., Engures nov.
GPS KOORDINĀTES
Posma starts: Mērsraga tūrisma informācijas centrs - X: 447204, Y: 6355192 / Lat: 57.3365703, Lon: 23.1229632
Posma finišs: Engures centrs, Jūras un Ostas ielas krustojums - X: 453404, Y: 6335570 / Lat: 57.1609915, Lon: 23.2296280
APRAKSTS
19. diena. Mērsrags - Engure. Engures dabas parkā


Maršruts piemērots aktīviem gājējiem. No ciema centra līdz pludmalei aizved meža ceļs, ko ieskauj priežu mežs. Tālāk Jūrtaka ved pa takām, kas izlokas starp niedrēm un citiem zālaugiem bagātīgi apaugušo un akmeņaino jūras krastu vienā un mežainām jūrmalas kāpām – otrā pusē. Dažviet liedags ir nobruģēts ar maziem, apaļiem akmeņiem, citur redzamas pelēkās kāpas ar bagātīgu augu sugu klāstu. Bērzciema apkaimē plešas piejūras pļavas ar sēkļiem tālu jūrā, kas ir laba putnu vērošanas vieta. Līdz Abragciemam turpinās aizaugušais jūras krasts, bet no Abragciema līdz Engurei ir liedags.
 

Jūrtaka ir daļa no garās distances pārgājienu maršruta E9 gar Baltijas jūras piekrasti. Latvijā tā sākās pie Lietuvas-Latvijas robežas Nidas ciemā un finišē pie Tallinas ostas Igaunijā.

Taka ir sadalīta pa dienām un grūtības pakāpēm, kas ļauj ikvienam izvēlēties sev piemērotāko distanci. 

Kopējais Jūrtakas garums: ~ 1200 km (~ 1 500 000 soļu), t.sk.:  Latvijā – 580 km, Igaunijā – 620 km. Visa maršruta veikšanai nepieciešamais laiks ir ~ 60 dienas.
 
Par Mazjūru kurzemnieki sauc Rīgas jūras līča rietumu piekrasti. Mazjūras posms sākas Kolkasragā, Slīteres nacionālajā parkā, kuru šķērso Baltās – Baltijas jūras putnu migrācijas ceļš. Jūrtaka ved gar Rīgas jūras līča piekrasti līdz pat Jūrmalai. Maršrutā ir daudz smilšainu liedagu, vietām piejūras pļavas, īsā posmā akmeņains un maziem līcīšiem izrobots jūras krasts pie Kaltenes, kur vasaras laikā dzīvo gulbji. Piekrastē cits aiz cita izvietojušies mūsdienu zvejnieku ciemi un mazās jahtu ostas. Šeit notiek rūpnieciskā zveja, dažviet darbojas zivju pārstrādes uzņēmumi. Piekrastes ciemu tirdziņos, veikalos un pie zvejniekiem var nopirkt svaigi kūpinātas zivis.

Avots: coastalhiking.eu
 
Foto: Jūrtakas arhīvs
PĀRVIETOŠANĀS IESPĒJAS
 
VIDES PIEEJAMĪBA
Taka nav piemērota apmeklētājiem ratiņkrēslos un cilvēkiem ar bērnu ratiņiem.
LAIKS
7 - 9 h
GARUMS
22 km
MAKSA
Bezmaksas
ATVĒRTA
24/7, I-XII
TAKAS GPX DATNE
lejupielādēt >>>
MARĶĒJUMS
Trīs horizontālas joslas (balts – zils – balts) uz kokiem, akmeņiem un citiem dabas objektiem un Jūrtakas uzlīmes uz ceļa zīmēm, elektrības stabiem, tiltu margām ciemos un pilsētās, kā arī norādes ceļa zīmes.
APVIDUS
Liedags, kāpas, mežs
GRŪTĪBU PAKĀPE
SEGUMS
Liedagi, kas klāti ar smilti un smalku granti, piejūras pļavas, nelielas takas, meža ceļi. Ciemos - asfalts, neliels grants seguma posms.
PAKALPOJUMI
Skatīt informāciju vietnē coastalhiking.eu
NOKĻŪŠANA UZ STARTA punktu Mērsraga tūrisma informācijas centru jādodas pa ceļu P131 vai V1401.
UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI
    
CITA NODERĪGA INFO
UZMANĪBU!
Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmainījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus, lūgums, sazināties ar maršruta veidotāju lauku@celotajs.lv.
 
Atsauksmes
Vārds, uzvārds :
Komentārs :
Ievadiet drošības kodu: