LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Apraksti
Apraksts1 TeritorijaInteraktīvā karte
Ozolāju taka
ATRAŠANĀS VIETA
Kandavas novada Kandavas pagasts, Mācītājmuiža
GPS KOORDINĀTES
X: 424495, Y: 6320028 / Lat: 57.0175601, Lon: 22.7564504
APRAKSTS
Aiz Mācītājmuižas labiekārtotajā pastaigu takā izbūvētas dēļu laipas, kāpnes un platformas, kas droši vedīs lejā pa stāvo Abavas ielejas nogāzi. Taka ved uz Ozolājiem. Tā ir īpaša vieta Abavas palienes pļavās, kur upe met loku un izveidojusi vietu, kur kandavnieki agrāk sanākuši kopā teātri spēlēt un dancot lustīgās zaļumballēs.

Ja apmeklē šo taku, mums Tev ir uzdevums – izskaiti cik pakāpienu ir kāpnēm, kas iebūvētas takā. Varam atklāt, ka vairāk nekā 100, bet mazāk par 200.

Abavas senleja veidojusies pateicoties ledāju kušanas ūdeņu erozijai. Ielejā vērojama liela ainaviskā daudzveidība. Šeit redzami stāvi upes krasti, dolomīta atsegumi, sānu gravas, pļavas un nogāzes, kā arī avoti kas iztek upes terašu nogāzēs. Vērojama arī liela augu daudzveidība – šeit sastopamas vairāk nekā 50 aizsargājamās augu sugas.

 
Foto: I.Piese
PĀRVIETOŠANĀS IESPĒJAS
 
VIDES PIEEJAMĪBA
Nav piemērota apmeklētājiem ratiņkrēslos.
APSKATEI NEPIECIEŠAMAIS LAIKS
~ 30 min.
GARUMS
900 m
PIEMĒROTĀKAIS LAIKS APMEKLĒJUMAM
Bezsniega periods.
MAKSA
Bezmaksas
ATVĒRTA
 
VEIDS
līnijveida
TAKAS SHĒMA
MARĶĒJUMS
Nav speciāla marķējuma
APVIDUS
Upe, palienes pļava
GRŪTĪBU PAKĀPE
SEGUMS
Meža taka, dēļu laipas.
LABIEKĀRTOJUMS
 
NOKĻŪŠANA
No Kandavas centra aptuveni 1 km pa autoceļu P130 dienvidu virzienā. Pie pieturas Mācītājmuiža, pagrieziens pa kreisi. Takas sākums pēc aptuveni 400 metriem.
UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI
       
CITA NODERĪGA INFO
APSAIMNIEKOTĀJS
UZMANĪBU!
Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmanījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus, lūgums, sazināties ar apsaimniekotāju.
 
Atsauksmes
Vārds, uzvārds :
Komentārs :
Ievadiet drošības kodu: