LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Apraksti
Apraksts1 TeritorijaInteraktīvā karte
Šlīteres taka
ATRAŠANĀS VIETA
Šlīteres bāka, Dundagas pag., Dundagas nov.
GPS KOORDINĀTES
X: 397835, Y: 6388660 / Lat: 57.6286879, Lon: 22.2891696
APRAKSTS
Šlīteres taku (1,2 km), kura atrodas līdzās Šlīteres bākai, var uzskatīt par unikālu, jo tā ved cauri nacionālā parka stingrā režīma zonai, ļaujot ielūkoties augu un dzīvnieku sugām bagātākajā daļā. Šeit jau gandrīz gadsimtu dabas procesi noris netraucēti, tāpēc takā redzēsiet vecus, dabiskus platlapju (lapkoku) un egļu mežus ar lielu dimensiju kokiem un kritalām. Taka šķērso arī kaļķainu zāļu purvu un pārmitru avoksnāju. Dabisks mežs un purvs ir dzīvesvieta daudzām retām, izzūdošām augu un dzīvnieku sugām, arī tādām kukaiņu un sūnu sugām, kuras līdz šim nekur citur Latvijā nav atrastas. Takas malā aug parastā īve, Latvijas Sarkanajā grāmatā ierakstīts aizsargājams skuju koks.
 
1923. gadā Šlīteres Zilo kalnu krauja jeb Baltijas Ledus ezera senkrasts un tai piegulošais mazskartais meža masīvs 1100 ha platībā tika atdalīts no saimnieciskajiem mežiem un izveidota aizsargājama dabas teritorija „Šlīteres dabas piemineklis“. Tas kļuva par kodolu Slīteres valsts rezervātam, kurš 2000.gadā tika pārdēvēts par nacionālo parku.

Šlīteres taka ir dabas izglītības centra mācību taka.
 
Slīteres Nacionālais parks. Šlīteres taka. Foto: Andris Soms
PĀRVIETOŠANĀS IESPĒJAS
VIDES PIEEJAMĪBA
Nav piemērota apmeklētājiem ratiņkrēslos.
APSKATEI NEPIECIEŠAMAIS LAIKS
~ 30 min
GARUMS
1.2 km
PIEMĒROTĀKAIS LAIKS APMEKLĒJUMAM
Bezsniega periods.
MAKSA
Bezmaksas
ATVĒRTA
 
VEIDS
lokveida
TAKAS SHĒMA
MARĶĒJUMS
Nav speciāla marķējuma
APVIDUS
nogāžu mežs, zāļu purvs
GRŪTĪBU PAKĀPE
Takas sākuma un beigu daļā jākāpj pa garām kāpnēm.
SEGUMS
laipas
 Uzmanību! Lietus laikā un ziemā segums/dēļu laipas var būt slidenas.
LABIEKĀRTOJUMS
  
NOKĻŪŠANA
Braucot ziemeļu virzienā no Dundagas pa autoceļu P125, pēc aptuveni 13 km, ceļa labajā pusē norāde uz Šlīteres bāku.
Takas sākums pie bākas.
UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI
   
CITA NODERĪGA INFO
APSAIMNIEKOTĀJS
UZMANĪBU!
Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmainījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus, lūgums, sazināties ar apsaimniekotāju.
 
Atsauksmes
Vārds, uzvārds :
Komentārs :
Ievadiet drošības kodu: