Apraksti
Apraksts1 TeritorijaInteraktīvā karte
Vesetas purva taka
ATRAŠANĀS VIETA
Aiviekstes pagasts, Pļaviņu novads
GPS KOORDINĀTES
Takas sākums
X: 611673, Y: 6285083 / Lat: 56.6964547, Lon: 25.8236047
APRAKSTS
Ir dažādi ceļi, kādos var izveidoties purvs. Vesetas palienes purvs (ja iedziļināsies, sapratīsi jau pēc nosaukuma) veidojies upes palienē. Šeit teju 430 hektāru platībā tiek aizsargāts vienots mitrāju komplekss, kas nodrošinājis nepieciešamos apstākļus, lai šeit izveidotos viena no lielākajām dzeltenās akmeņlauzītes populācijām Latvijā. Plūdu un bebru aktīvas darbības ietekmē mainās arī teritorijas hidroloģiskie apstākļi.
Teritoriju lielākoties klāj purvi un slapji meži, palieņu pļavas un niedru audzes, kur ligzdo un barojas ūdensputni. Jāpiebilst, ka no ornitoloģiskā viedokļa šī teritorija vēl nav pilnībā izpētīta, tādēļ, ja esi kaislīgs putnu vērošanas cienītājs, noteikti dodies uz šo teritoriju un, kad pamani kādu sev labi atpazīstamu putnu sugu, reģistrē sevis nule kā redzēto portālā www.dabasdati.lv. Tādējādi arī Tu piedalīsies Vesetas palienes purva putnu daudzveidības atklāšanā!
Ja purvs Tevi būs aizrāvis tik ļoti, ka tiksi līdz takas galam, Tevi gaida pārsteigums - takas galā atrodas piemiņas vieta partizāniem, kas 2.pasaules kara laikā darbojās šajā teritorijā. Šo vēsturisko notikumu piemiņai atjaunotā zemnīca ļaus Tev vēl tuvāk izprast plašo dabas teritoriju lielo nozīmi vēsturisku notikumu kontekstā.
PĀRVIETOŠANĀS IESPĒJAS
 
VIDES PIEEJAMĪBA
Taka nav piemērota apmeklētājiem ratiņkrēslos.
APSKATEI NEPIECIEŠAMAIS LAIKS
~ 1.5 h
GARUMS
 ~1 km (300 m meža stiga, 700 m dēļu laipa)
PIEMĒROTĀKAIS LAIKS APMEKLĒJUMAM
Bezsniega periods. Ieteicams no pavasara līdz rudenim, kad īpaši krāšņi redzama purva ainava.
MAKSA
Bezmaksas
ATVĒRTA
 
VEIDS
līnijveida
TAKAS SHĒMA
MARĶĒJUMS
Nav speciāla marķējuma
APVIDUS
purvs, mežs
GRŪTĪBU PAKĀPE

SEGUMS
Zemes ceļš, dēļu laipa
LABIEKĀRTOJUMS
 
NOKĻŪŠANA
No Jaunkalsnavas centra pa Pārupes ielu jābrauc līdz Jaunkalsnavas pagasta pārvaldei. Te jānogriežas pa labi Kalsnavas arborētuma virzienā. Pēc 6,5 km T veida krustojumā jānogriežas pa kreisi. Pēc 2,8 km, nonākot T veida krustojumā, mērķis sasniegts. Ejot pa kvartālstigu, pēc 300 m atrodams informatīvais stends un sākas dēļu taka.
UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI
          
CITA NODERĪGA INFO
turisma.info.centrs@plavinas.lv
APSAIMNIEKOTĀJS
VAS Latvijas valsts meži
   
UZMANĪBU!
Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmanījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus, lūgums, sazināties ar apsaimniekotāju.
   
   
Atsauksmes
Vārds, uzvārds :
Komentārs :
Ievadiet drošības kodu: