LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Infrastruktūras aktualitātes

Dabas tūrisma infrastruktūras objektu aktualitāšu karte

Plašāka informācija par tūrisma objektiem sadaļā Apraksti.

Apzīmējumi un saīsinājumi
no jauna uzbūvēts NP nacionālais parks DL dabas liegums
tiek būvēts vai rekonstruēts DP dabas parks DR dabas rezervāts
uzmanību nolietojies AAA aizsargājamo ainavu apvidus DPM dabas piemineklis
bīstams, slēgts
 

Kartes dati
Informācija par karti ©2018 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google, Inst. Geogr. Nacional, Mapa GISrael
Kartes datiInformācija par karti ©2018 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google, Inst. Geogr. Nacional, Mapa GISrael
Informācija par karti ©2018 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google, Inst. Geogr. Nacional, Mapa GISrael
Karte
Satelīts
Lai kartes informācija attēlotos korekti, ieteicams izmantot pēc iespējas jaunākas interneta pārlūkprogrammu versijas.
 
 

  Drukāt