LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Infrastruktūras aktualitātes

Dabas tūrisma infrastruktūras objektu aktualitāšu karte

Informācija aktualizēta 23.12.2020.

Kartē atzīmēti objekti, par kuru slēgšanu/atvēršanu ir pieejama publiski izplatīta informācija. Iespējams, ka apmeklētājiem nav pieejami vēl kādi citi dabas tūrisma objekti.

Apzīmējumi

Kartes marķieris NO JAUNA UZBŪVĒTS atkal atvērts Kartes marķieris TIEK BŪVĒTS VAI REMONTĒTS tiek būvēts vai remontēts Kartes marķieris DER UZMANĪTIES der uzmanīties Kartes marķieris SLĒGTS slēgts
 


 
 

Uz laiku slēgts:

TAKA

 • COVID-19 ierobežojumi >> Aklā purva taka - Daudzeses pag., Jaunjelgavas nov.
 • COVID-19 ierobežojumi >> Cenas tīreļa laipa - Babītes pag., Babītes nov.
 • COVID-19 ierobežojumi >> Kaņiera niedrāja laipa - Lapmežciema pag., Engures nov.
 • COVID-19 ierobežojumi >> Dauģēnu taka - Mazsalacas pag., Mazsalacas nov.
 • Remontdarbi >> Šlīteres taka - Šlīteres bāka, Dundagas pag., Dundagas nov.
 • COVID-19 ierobežojumi >> Mežmuižas avotu taka - Allažu pag., Siguldas nov.
 • COVID-19 ierobežojumi >> Randu pļavu taka - Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov.
 • COVID-19 ierobežojumi >> Tilderu taka - Apes novads, Virešu nov.
 • COVID-19 ierobežojumi >> Vizlas taka - Apes novads, Virešu nov.

APSKATES OBJEKTS

 • COVID-19 ierobežojumi >> Sēra dīķi Raganu purvā - Lapmežciema pag., Engures nov.

 
TORNIS

 • COVID-19 ierobežojumi >> Bumbu kalniņa skatu tornis - Apakšgrāvja iela 4, Rīga, Kurzemes raj.
 • COVID-19 ierobežojumi >> Cenas tīreļa tornis - Babītes pag., Babītes nov.
 • COVID-19 ierobežojumi >> Cirgaļu tornis - Valkas novads, Zvārtavas nov.
 • COVID-19 ierobežojumi >> Kornetu tornis - Korneti, Veclaicenes paga., Alūksnes nov.
 • COVID-19 ierobežojumi >> Randu pļavu tornis - Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov.
 • COVID-19 ierobežojumi >> Sedas purva 1. tornis - Jērcēnu pag., Strenču nov.
 • COVID-19 ierobežojumi >> Sedas purva 2. tornis - Jērcēnu pag., Strenču nov.
 • COVID-19 ierobežojumi >> Silzemnieku tornis - Burtnieku pag., Burtnieku nov.