LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Tūristiem
Teritorija Ko darīt?Interaktīvā karte
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts Salacas ieleja Gaujas nacionālais parks Ogres Zilie kalni Piejūra Ragakāpa Teiču dabas rezervāts Krustkalnu dabas rezervāts Kuja Lielie Kangari Lielupes grīvas pļavas Plieņciema kāpa Doles sala Cenas tīrelis Barkavas ozolu audze Babītes ezers Ziemeļgauja Veclaicene Beberbeķi
Zemgalē - Doles sala
Dabas parks DOLES SALA atrodas Doles salā, kas ir lielākā Daugavas sala tās senās deltas rajonā. Līdz ar Rīgas HES izbūvi sala zaudēja daļu savas platības, bet joprojām stiepjas 5,2 km garumā un vidēji 2,3 km platumā. Sala nosacīti sadalīta divās daļās – industriālajā un kultūrvēsturiskajā. Dienvidaustrumu daļa, kas piekļaujas Rīgas HES aizsprostam, ir visnotaļ industriāla teritorija. Turpretī ziemeļrietumu daļā vairāk saglabājies mežs, kā arī kultūrvēsturiskas liecības. Doles salai raksturīgā īpatnība ir vietām sarežģītais reljefs un savdabīgā ainava. Salā ir neliels reljefa paaugstinājums tās centrālajā daļā, kur atrodas priežu mežs. Attiecīgi tālāk uz ūdens pusi, seko pļavas virspalu terase un palieņu pļavu fragmenti. Tieši šīs atklātās teritorijas ir nozīmīgākās dabas parka “Dolessala” teritorijas. Vislabāk Doles salas ainavu vislabāk ir apskatīt, dodoties ar velosipēdu. Šeit ir iespējams izmantot izveidoto velomaršutu.
 
Doles salā ir sastopams biotops „kaļķiežu atsegumi” - 12 metrus augsta dolomīta siena. Tas ir Latvijas un Eiropas nozīmes aizsargājamais biotops. Šī siena veidojusies pirms miljoniem gadu, kad Latvijas teritorija atradās daudz siltākos klimatiskajos apstākļos, un kā nu ne, ja jau tā bija novietota uz Ekvatora. Šādi brīnumi iespējami pateicoties Zemes garozas tektonisko plātņu kustībām, un parādībai ko dēvē par Kontinentālo dreifu. Jāuzsver, ka kaļķiežu atsegumu Latvijā nav daudz, tāpēc to aplūkojot, jābūt saudzīgam. Šeit atradīsiet arī Latvijas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā iekļauto Doles muižu. Muižas ēku kompleksā redzamas ēkas būvētas dažādos gadsimtos, un tās ieskauj 18. gs. nogalē iekoptais muižas parks.
 
No kultūrvēsturiskām vērtībām vēl jāmin senā kulta vieta Jāņkalns, Vecdoles pils mūri kā arī senā kaļķu cepļa drupas.
 
Saudzējot dabu un dodoties tajā, jāatceras, ka dabas parka teritorijā aizliegts nobraukt no ceļiem un pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, pajūgiem, mopēdiem un motorolleriem pa dabas parka teritoriju. Kā arī telšu celšana un ugunskurs kurināšana ir iespējama tikai tam paredzētās vietās.
 
Foto: S.Martinsone
 
 
NOKĻŪŠANA
Jādodas pa ceļu A5/E77. Pie Rīgas HES ūdenskrātuves norāde uz Doles salu.
 
CITA NODERĪGA INFO