LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Tūristiem
Teritorija Ko darīt?Interaktīvā karte
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts Salacas ieleja Gaujas nacionālais parks Ogres Zilie kalni Piejūra Ragakāpa Teiču dabas rezervāts Krustkalnu dabas rezervāts Kuja Lielie Kangari Lielupes grīvas pļavas Plieņciema kāpa Doles sala Cenas tīrelis Barkavas ozolu audze Babītes ezers Ziemeļgauja Veclaicene Beberbeķi
Zemgalē - Teiču dabas rezervāts
Foto: A.Avotiņš
 
 Teiču dabas rezervāts
 
Teiču dabas rezervāts – neskarta teritorija, purvi un putni.
 
Teiču dabas rezervāta lielāko daļu aizņem sūnu purva masīvs, kas ir viens no lielākajiem un neskartākajiem šāda veida purviem Baltijā. Pateicoties tam, ka šajā teritorijā nenotiek saimnieciskā darbība un apmeklējumi tiek ierobežoti, Teiču dabas rezervāts var lepoties ar daudzām un dažādām retu un aizsargājamu dzīvo organismu sugām. Tā ir nozīmīga putnu atpūtas vieta pirms sezonālajām migrācijām. Šeit vienkopus iespējams ieraudzīt līdz 1500 dzērvju, un līdz 8000 zosu. Purvā piemērotu vietu saviem riestiem atraduši arī rubeņi, tādēļ, ja agrā pavasarī esi netālu, noteikti ieklausies, varbūt sadzirdēsi šo majestātisko putnu rubināšanu.
 
Dabas rezervāta apmeklējums atļauts tikai Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieka pavadībā no 1. jūnija līdz 31. oktobrim, apmeklējums savlaicīgi jāpiesaka.
 
Iestādes darbinieka pavadībā tūristiem ir iespēja izstaigāt Sildu dabas taku, apmeklēt Siksalu un uzkāpt skatu tornī, palūkoties uz purvu no Silagala skatu platformas. Brīvi pieejams ir 20 m augstais Kristakrūga skatu tornis pie autoceļa A12.
 
Saskaņojot apmeklējuma laiku, iespējams apskatīt ekspozīciju Teiču dabas rezervāta informācijas punktā "Bērzi" (Murmastienes pagasts). Teritorijā irvietoti vairāki informācijas stendi ar informāciju gan par dabas vērtībam, gan uzturēšanās noteikumiem.