LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Saites Saites
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Pakalpojumi, cenas
Pakalpojumi, cenas Apraksts Teritorija Interaktīvā karte

Līgatnes dabas takas
ATRAŠANĀS VIETA
Līgatnes pagastā Līgatnes novadā
GPS KOORDINĀTES
X: 561263, Y: 6345479 / Lat: 57.2482678, Lon: 25.0152719
MAKSA
skolēniem 1,40 €; 2,10 €
studentiem un pensionāriem 2,10 € 2,80 €
pieaugušajiem 3,60 € 4,30 €
APMEKLĒJUMS BEZ MAKSAS
  • pirmsskolas vecuma bērniem,
  • dažādu profilu speciālo klašu audzēkņiem,
  • bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem,
  • krīzes centru un internātskolu audzēkņiem, kā arī psihosociālās rehabilitācijas centru audzēkņiem, uzrādot statusu apliecinošu dokumentu,
  • daudzbērnu ģimenēm (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu),
  • personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti,
  • personām ar 1. un 2. grupas invaliditāti (uzrādot apliecību) un pavadoņiem, kas pavada personas ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam vai personas ar 1. grupas invaliditāti,
  • politiski represētām personām (uzrādot apliecību),
  • plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas ataino norises dabas aizsardzības un tūrisma jomā (uzrādot preses karti),
  • grupu vadītājiem, ja grupā ir vairāk, kā 15 apmeklētāji.
ATVĒRTAS
10:00 - 17:00     10:00 - 18:00

PAKALPOJUMI