LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Tūristiem
Teritorija Ko darīt?Interaktīvā karte
Augšzeme - Teritorija
APRAKSTS
Aizsargājamo ainavu apvidus „Augšzeme” dibināts jau 1977. Gadā, ar mērķi aizsargāt un saglabāt unikālo lielpauguru, ezeru un to salu ainavas , kā arī sastopamo sugu daudzveidību un lielo skaitu īpaši aizsargājamo sugu.
 
Teritorijā ietilpst vairāki dabas liegumi - Bardinska ezers, Medumu ezera salas, Skujines ezers un Sventes ezera salas, kā arī divi dabas parki - Medumu ezeraine un Svente.
 
Egļu kalnā izvietots skatu tornis, kas dod iespēju no „putna lidojuma” paraudzīties uz apkārtējo pauguraino ainavu. Bet ja būsiet īpaši ausīgi, varēsiet arī sadzirdēt šejienes skanošās upes un strautus, kas pa pauguru nogāzēm lejā skrien čalodami.
 
Tiem kam tuvāk sirdij ir doties dabā ar kājām, neparasti skaistais apvidus ir lieliski piemērots īsāku un garāku pārgājienu veikšanai. Savukārt, lielākam izaicinājumam ir iespējams doties arī izbraucienos ar velosipēdiem, tikai jāņem vērā, ka jāapbruņojas ar izturību, jo ceļu infrastruktūra nav pilnībā piemērota velotūrismam.
 
Ja esat putnu mīļotāji, tad šajā teritorijā būs iespēja sastapt arī pāris aizsargājamas putnu sugas – mazo ērgli, griezi un apodziņu, kā arī daudzas citas putnu sugas.
 
Foto: M.Kalniņš
 
NOKĻŪŠANA
Daugavpils novada Kalkūnes, Medumu un Sventes pagasts; Ilūkstes novada Šēderes pagasts.
 
CITA NODERĪGA INFO