LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Tūristiem
Teritorija Ko darīt?Interaktīvā karte
Grebļukalns - Teritorija
Skats uz osu jeb Grebļukalnu. Foto: I.Leščinskis
 
Dabas liegums „Grebļukalns” ir īpaši aizsargājamas dabas teritorija kopš 1957.gada. Tas atrodas Zilupes novada Pasienas pagastā. Liegums aizņem 237 ha lielu platību, kurā ietverta osu grēda Grebļukalns, kā arī Pintu un Šešķu ezeri. Lieguma lielāko daļu veido Grebļa kalns. Tā ir līkumaina, 5 km gara osu grēda, kas stiepjas DR – ZA virzienā. Grēdas absolūtais augstums ir 156,4 m virs jūras līmeņa. Virs apkārtnes tā paceļas 15 līdz 30 m augstu, bet tās pamatne ir 50 līdz 150 m plata. Dienvidrietumu galā to no abām pusēm ieskauj ezeri, tādējādi veidojot neparastu ainavu, kuru grūti atrast citviet.
 
Salīdzinoši nelielajā teritorijā koncentrētas bioloģiskās, morfoloģiskās un ainaviskās vērtības. Te atrodamas aizsargājamas augu sugas, to vidū - smiltāju esparsete, Ruiša pūķgalve, asinssārtā gandrene, meža silpurene. Dabas liegums bagāts ar tauriņu sugām.
 
Galvenā dabas lieguma vērtība ir Latvijā un Eiropā retais biotops – skujkoku meži uz osveida reljefa formām. Arī abi ezeri pieskaitāmi aizsargājamam biotopam – dabīgi eitrofi ezeri ar iegrimušo un peldaugu augāju.
 
Pa Grebļu kalna kori visu dabas lieguma teritoriju šķērso kājnieku taka, no kuras vietām paveras skati uz grēdai pieguļošajiem ezeriem. Lieguma dienvidrietumu daļā Šešķu ezera AS „Latvijas valsts meži” ierīkojusi labiekārtotu atpūtas vietu.
 
  Sakarā ar to, ka dabas liegums atrodas Krievijas pierobežā, apmeklētājiem līdzi jābūt Valsts robežsardzes izdotai caurlaidei un pasei >>>.