LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Tūristiem
Teritorija Ko darīt?Interaktīvā karte
Lubāna mitrājs - Teritorija
Lubāna mitrājs ir ļoti plaša teritorija – vairāk kā 50 000 ha platība veltīta Latvijas lielākā mitrāju kompleksa aizsardzībai. Šīs teritorijas plašums ir tik milzīgs, ka tā neizmērojamā nozīme atzīta kā Latvijas, tā arī Eiropas un visas pasaules mērogā.
Lubāna ezers, kurš ledāju kušanas rezultātā veidojies pēc pēdējā ledus laikmeta, ir sekls, taču ļoti plašs ezers, kura ūdens līmenim ir tendence svārstīties, aizņemot te 8240 ha, te 9550 ha lielu platību. Šodien Lubāna ezera ūdens līmeni regulē vairāki dambji.
Izcili apstākļi veselai virknei ļoti kolorītu īpaši aizsargājamo putnu sugu šeit pulcē lielo dumpi, mazo un jūras ērgļus, mazo un ziemeļu gulbjus un vēl ļoti daudzas sugas, kuras šeit ne tikai „piestāj” uz maltīti, bet vairāk kā 180 sugu Lubānas mitrāju izvēlējušās par ligzdošanas vietām. Agri pavasaros un rudeņos šī vieta ir īpaši krāšņa, jo šeit pirms ligzdošanas un rudens migrācijas pulcējas tūkstošiem gulbju.
Putnu klātbūtne tik lielā daudzveidībā šajā teritorijā ir iespējama, pateicoties Lubāna ezeram ar tā bagātīgo ūdensaugu krājumu un blakus esošajiem zivju dīķiem, kā arī tiem piegulošajām pļavām, purviem un mežiem, kas putniem lieti noder, lai ligzdotu un barotos.
Ja esam tikuši tik tālu, ir skaidrs, ka par putnu trūkumu šajā teritorijā sūdzēties būtu grēks. Lubāna mitrājā putnu un apkārtējās ainavas vērošanai pieejami putnu vērošanas torņi un Lubāna mitrāja tūrisma informācijas punktā iespējams aizņemties teleskopu vai binokli. Tādējādi šī ir viena no tām retajām vietām, kur uz putnu vērošanu vari doties bez iepriekšējas sagatavošanās, galvenais – vēlēšanās ko saskatīt!
Aktīvas atpūtas cienītāji gan ziemā, gan vasarā tiek gaidīti Rēzeknes novada. Centra „Bāka” teritorijā ir iespēja aktīvi atpūsties, spēlējot volejbolu, tenisu, SUPot, izbraukt ar airu laivu, makšķerēt gan ziemā, gan vasarā. Visiem sporta veidiem inventārs ir pieejams centrā „Bāka”.Te var palikt pa nakti Uguns, Vēja vai Ūdens istabā. Ēkas jumta stāvs piemērots putnu vērošanai gan Lubānā, gan Kvāpānu dīķos ( par putnu vērošanas aprīkojumu jārūpējas pašiem). Uz vietas pieejams bezmaksas teleskops un binokļi. Savukārt Lubāna mitrāja informācijas centrs pie Aiviekstes slūžām piedāvā ekskursijas pa Lubāna mitrāju un hidromezgla apkārtnē, laivu nomu, nakšņošanas iespējas , rīkotematiskus pasākumus. Piedāvā aprīkojumu putnu vērošanai, ziemā - mobilo zemledus makšķerēšanas sniega būdu. Tūristus gaida arī Teirumnieku purva taka.