LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Tūristiem
Teritorija Ko darīt?Interaktīvā karte
Ogres Zilie kalni - Teritorija
APRAKSTS
Daudzas teikas stāsta par lielo cilvēku vai milzi Ogre, kas no smiltīm uzbēris sev ceļu, lai, pāri purvam staigājot uz Rīgu pēc sāls, nebūtu jāmērcē kājas. Tā kā ceļs bijis garš, atpūtas brīžos Ogre mēdzis kūpināt pīpi no kā cēlusies zila dūmaka. Tā radušies Ogres Zilie kalni. 

Patiesībā Ogres Zilie kalni ir Ogres Kangaru osu grēdas centrālā daļa. Oss ir ģeoloģisks objekts, kura vecums ir 14000 līdz 12000 gadu. Osi ir zemledāja tuneļos plūstošo ūdens straumju veidoti gari līkloču vaļņi un pauguru virknes ar bieži vien plakanām mugurām. Vārds oss cēlies no zviedru val. åsar. Latvijā tos vairāk pazīst ar nosaukumu 'kangari', kas no lībiešu valodas tulkojams kā 'smilšaina grēda cauri purviem'. Uz savdabīgā osu reljefa augošie priežu meži ir viena no skaistākajām un īpatnējākām teritorijām Ogres apkārtnē. Tāpēc tā jau vairāk kā simts gadus ir iecienīta ogrēniešu un pilsētas viesu atpūtas vieta. Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksā “Zilie kalni” ir pieejamas plašas atpūtas iespējas. Kompleksa teritorijā ir pieejams 30 m augsts skatu tornis, skatu platforma uz Dubkalnu ūdenskrātuves stāvkrasta, labiekārtotas atpūtas vietas ap ūdenskrātuvi, bērnu aktīvās atpūtas laukums un piedzīvojumu parks “Milžu taka”. Tāpat brīvi pieejamas takas, ziemas periodā tiek uzturēta distanču slēpošanas trase.

Kopš 2004. gada Zilajos kalnos 312 ha platībā izveidota īpaši aizsargājama dabas teritorija dabas parks «Ogres Zilie kalni». 266 ha atrodas SIA “Rīgas meži” Daugavas mežniecības apsaimniekotajās mežu platībās. Tajā pašā gadā dabas parks iekļauts arī Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju tīklā Natura 2000.

Teritorijas nozīmīgākās dabas vērtības ir ģeomorfoloģiskie un ģeoloģiskie veidojumi osu grēdas, uz tām augušie priežu un egļu koku meži ar specifisko biotopu un sugu sastāvu un rekreatīvi augstvērtīgā ainava.
 
 
NOKĻŪŠANA
Ikšķiles un Ogres novads
 • Braucot no Ikšķiles pilsētas, pa Ezera ielu
 • Braucot no Ogres puses, virzienā uz Tīnūžiem pa P5, norāde ceļmalā
 • Braucot no Tīnūžiem Ogres virzienā pa P5, norāde ceļmalā
 • Ar vilcienu līdz stacijai “Jaunogre”, nedaudz pilsētas virzienā atrodas norāde
LABIEKĀRTOJUMS
 • vingrošanas rīki
 • bērnu aktīvās atpūtas laukums
 • grila vietas
 • pārģērbšanās kabīnes
 • platforma peldēšanai
CITA NODERĪGA INFO
 • www.ziliekalni.lv
 • www.ikskile.lv Ikšķiles novada tūrisma informācijas centrs  - Ikšķile, Birzes iela 33a, tālrunis +371 65027221;
 • www.visitogre.lv Ogres novada tūrisma informācijas centrs – Ogre, Brīvības iela 12, tālrunis +371 65071883;