LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Tūristiem
Teritorija Ko darīt?Interaktīvā karte
Tērvete - Teritorija
Foto: K.Lapiņš
Dabas parks Tērvete
Tērvetes dabas parks visupirms asociējas ar pasaku tēliem, atpūtu visai ģimenei un ļoti labi pavadītu laiku. Un pilnīgi pamatoti, jo šī īpaši aizsargājamā dabas teritorija jau kopš tās izveidošanas 1957.gadā pakāpeniski kļuvusi par vietu, kur taustāmu veidolu guvuši Annas Brigaderes pasaku tēli un dabā pavadītais laiks savijas ar pasakās lasīto realitāti.
Ne tikai leģendas padara Tērvetes dabas parku tik nozīmīgu. Šī 1370 hektāru platībā arī no dabas viedokļa ir izcila teritorija – tā lielāko daļu aizņem Latvijā reti sastopamais dižsils, šeit sastopamie biotopi ir ļoti daudzveidīgi, ainava – neatkārtojama un sastopamas daudzas retas un aizsargājamas augu un dzīvnieku sugas. Par Tērvetes dabas parka izveidošanas pamatu kalpojis mežu masīvs Kalnamuižas sils 960 hektāru platībā, kur augošo priežu vecums var sasniegt pat 270 gadu un augstums – 40 metru.
Viena no Tērvetes dabas parka ūdenstilpēm ir pirms vairāk kā trīsdesmit gadiem izveidotais mākslīgais ezers – Tērvetes ūdenskrātuve jeb t.s. Gulbju ezers – kas izveidota uzpludinot Tērvetes upītes mitrās pļavas. To iecienījuši ūdensputni un makšķernieki, kuriem šajā gadā piepulcējušies arī putnu vērotāji, jo 2014. gada vasaras sākumā pie Tērvetes ūdenstilpes izbūvēts stiklots putnu vērošanas tornis. Pakāpšanās putnu novērošanas tornī ļauj ērtāk saskatīt un atpazīt Tērvetes ūdenskrātuves tuvumā esošos putnus.
Cita informācija: