LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Saites Saites
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Dabas izglītības centrs "Pauguri"

Dabas izglītības centrs (DIC) «Pauguri» atrodas Gaujas Nacionālā parka Līgatnes dabas takās. Ēka sākotnēji kalpojusi kā izstāžu zāle un dzīvojamā māja, bet 2013. gadā izveidots Dabas izglītības centrs. Tā galvenais mērķis ir sabiedrības iepazīstināšana ar Latvijas faunu, izglītošana dabas aizsardzības jomā, piedāvājot izzināt un sajust daudzveidīgo dabas klātbūtni.

  Meža māja

  Pauguri

Rāzna

Slītere

Vecupītes

Ziemeļvidzeme

 
 
ATRAŠANĀS VIETA
IEEJA
Ir ieejas maksa. Jāņem vērā, ka «Pauguri» atrodas Līgatnes dabas taku teritorijā, kuras apmeklējums ir par maksu >>>
Grupu apmeklējumam nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās.
Nodarbībām lūdzam pieteikt grupas, ne lielākas par 25 cilvēkiem. Dažām nodarbībām dalībnieku skaits var būt arī mazāks.
SAZIŅAI
Adrese: “Pauguri”, Līgatnes pag., Līgatnes nov.
Kontaktpersona: Anda Andrušaite, mob.t. 26433668, anda.andrusaite@ daba.gov.lv
GPS KOORDINĀTAS
X: 561008, Y: 6344829 / Lat: 57.2424639, Lon: 25.0108990
NOKĻŪŠANA
Izvēlaties:

PIEDĀVĀJUMS
Nodarbības
Dabas izziņas nodarbības notiek gan telpā, gan ārā. Nodarbībās tiek izmantots dabas izzināšanai un pētīšanai paredzēts aprīkojums, darba lapas, spēlētas dažādas vides izziņas spēles.
Galvenā mērķauditorija - skolēni un ģimenes.
 • Latvijas dzīvnieki (2 -3 h)
  • Nodarbības ar pārgājienu. Dzīvnieku vērošana, to uzvedība, paradumi un pielāgošanos dzīves apstākļiem, dzīvnieku pēdas, dzīvesveids dažādos gadalaikos, pēdu atpazīšana.
   • IV V VI VII VIII IX X XI
 • Ragainie, pūkainie, nagainie ... (~1-1,5 h)
  • Nodarbība par Gaujas Nacionālajā parkā mītošajiem zīdītājdzīvniekiem, to dzīvesveidu, paradumiem, līdzīgo un atšķirīgo dzīvnieku uzvedībā, pēdām.
   • IV V VI VII VIII IX X XI
 • Guli, guli Sikspārnīti... (40 min. - 1 h)
  • Nodarbība par sikspārņiem Gaujas Nacionālajā parkā.
   • I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 • Sajūtu stacijas (40 min. - 1 h)
  • Dabas iepazīšana, izmantojot - dzirdi, redzi, tausti, ožu un garšu.
   • I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Nodarbības izbraukumā
Dabas izglītības centrs aktīvi sadarbojas ar sava reģiona skolām un piedāvā dažādas izbraukuma lekcijas un nodarbības ar atraktīviem uzdevumiem un vides spēlēm par dabas aizsardzības tēmām.
 
Informācija
 • par Dabas aizsardzības pārvaldi un Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām;
 • par Gaujas Nacionālā parka dabas takām un maršrutiem;
 • metodiskie materiāli – darba lapas, noteicēji, dabas un eksperimentu rokasgrāmatas.
AV prezentācijas
Foto slaidrāde par Gaujas Nacionālo parku. Garums: 10 min.
Videoīsfilmas par Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, Gaujas, Ķemeru, Rāznas un Slīteres nacionālo parku. Garums: 15 min. Valodas: LV, EN.
 
Bibliotēkas stūrītis
Neliela grāmatu, žurnālu un citu materiālu kolekcija par dabu, ko var izmatot uz vietas.
 
Bērnu rotaļu stūrītis
Zīmēšanas galds, bērnu grāmatas par dabu.
VIDES PIEEJAMĪBA
DIC ekspozīcija «Paslēpes» pieejama arī apmeklētājiem ratiņkrēslā ar asistentu.
TEMATISKIE PASĀKUMI
Gan dabas izglītības centrā, gan ārpus tā organizējam dažādus tematiskos pasākumus plašākai sabiedrībai - galvenokārt ģimenēm ar bērniem, jo pasākumos ir padomāts par to, lai interesanti būtu gan lieliem, gan maziem dabas draugiem.
PRAKSES UN BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA IESPĒJAS
Dabas izglītības centrs “Pauguri” piedāvā prakses iespējas Latvijas un ārzemju studentiem dabas aizsardzības, ilgtspējīga tūrisma vai vides izglītības jomā.
PASTĀVĪGĀ EKSPOZĪCIJA

Interaktīvā izstāde «Paslēpes» par meža dzīvniekiem.
Ekspozīcijas apmeklējums ir iekļauts dabas izglītības centra nodarbībās, bet to iespējams arī apmeklēt individuāli, iepriekš piesakoties.
APKAIMĒ
Līgatnes dabas takas
Gaujas Nacionālā parka Līgatnes dabas takas izveidotas 1975. gadā, lai iepazīstinātu apmeklētājus ar Latvijas savvaļas dzīvniekiem un dabas daudzveidību. Kājāmgājēju takas Gaujas senlejā, mežiem un gravām bagātā apvidū, piedāvā iespēju vērot Latvijas faunai raksturīgos dzīvniekus plašos iežogojumos – lāčus, lūšus, aļņus, mežacūkas, lapsas, pūces, u.c.
 
Līgatnes dabas takās, tāpat kā Latvijas mežos, dzīvnieki ir pielāgojušies dzīves videi un vietējiem apstākļiem. Esi labs draugs – nebaro dzīvniekus! Dzīvnieki saņem sabalansētu barību un papildus barošana kaitē to veselībai.
 
Baudot daudzveidīgu atpūtu dabā ir iespēja uzkāpt 22 metrus augstajā Līgatnes dabas taku skatu tornī un vērot Gaujas senieleju visā tās krāšņumā.