LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Dabas izglītības centrs "Pauguri"

Dabas izglītības centrs (DIC) «Pauguri» atrodas Gaujas Nacionālā parka Līgatnes dabas takās. Ēka sākotnēji kalpojusi kā izstāžu zāle un dzīvojamā māja, bet 2013. gadā izveidots Dabas izglītības centrs. Tā galvenais mērķis ir sabiedrības iepazīstināšana ar Latvijas faunu, izglītošana dabas aizsardzības jomā, piedāvājot izzināt un sajust daudzveidīgo dabas klātbūtni.

  Meža māja

  Pauguri

Rāzna

Slītere

Vecupītes

Ziemeļvidzeme

Bērzi

 
 
ATRAŠANĀS VIETA
IEEJA
Ir ieejas maksa. Jāņem vērā, ka «Pauguri» atrodas Līgatnes dabas taku teritorijā, kuras apmeklējums ir par maksu >>>
Grupu apmeklējumam nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās.
Nodarbībām lūdzam pieteikt grupas, ne lielākas par 25 cilvēkiem. Dažām nodarbībām dalībnieku skaits var būt arī mazāks.
SAZIŅAI
Adrese: “Pauguri”, Līgatnes pag., Līgatnes nov.
Kontaktpersona: Anda Andrušaite, mob.t. 26433668, anda.andrusaite(at)daba.gov.lv
GPS KOORDINĀTAS
X: 561008, Y: 6344829 / Lat: 57.2424639, Lon: 25.0108990
NOKĻŪŠANA
Izvēlaties:

PIEDĀVĀJUMS
Nodarbības
Dabas izziņas nodarbības notiek gan telpā, gan ārā. Nodarbībās tiek izmantots dabas izzināšanai un pētīšanai paredzēts aprīkojums, darba lapas, spēlētas dažādas vides izziņas spēles.
 
1.- 4.klašu skolēniem; pirmsskolniekiem
 • Latvijas dzīvnieki (2 -3 h)
  • Nodarbības ar pārgājienu. Dzīvnieku vērošana, to uzvedība, paradumi un pielāgošanos dzīves apstākļiem, dzīvnieku pēdas, dzīvesveids dažādos gadalaikos, pēdu atpazīšana.
   • I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 • Ragainie, pūkainie, nagainie ... (~1-1,5 h)
  • Nodarbība par Gaujas Nacionālajā parkā mītošajiem zīdītājdzīvniekiem, to dzīvesveidu, paradumiem, līdzīgo un atšķirīgo dzīvnieku uzvedībā, pēdām.
   • I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 • Guli, guli Sikspārnīti... (40 min.-1 h)
  • Nodarbība par sikspārņiem Gaujas Nacionālajā parkā.
   • I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 • Ūdens (~ 1 h)
  • Ūdens piliena dzīvesstāsts, ūdens riņķojums dabā, ūdens agregātstāvokļi, ūdens un tā piesārņojums Gaujas senielejā.
   • I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 
Skolēniem /pieaugušajiem
 • Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (~1 h)
  • Kāpēc veido īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, kādas tās ir, kādas ir to vērtības un kas jāzina par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām.
   • I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 • Dzīvnieki savvaļā un nebrīvē (~2-3 h)
  • Nodarbība ar pārgājienu. Dzīvnieku uzvedība un paradumi, dzīvojot savvaļā un nebrīvē; saskarsme ar dzīvniekiem un to mazuļiem, dzīvnieku atstāto pēdu daudzveidība dabā.
   • I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 • Gauja (2-3 h)
  • Nodarbība ar pārgājienu. Kas dzīvo un aug Gaujā un tās krastos, par to, ko stāsta Gaujas senieleja. Izmantosim ūdens dzīvnieku un augu noteicējus, pētīsiim ūdens tīrības pakāpi.
   • I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 • Dabai draudzīga uzvedība (~ 2-2,5 h)
  • Uzvedības ABC dodoties dabā. Kā justies droši, apmetņu ierīkošana un ugunskuru kuršana, uzvedība sastopot meža dzīvniekus un to mazuļus.
   • I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 • Jaunie reindžeri Gaujas nacionālajā parkā (40 min.-1 h)
  • Kas ir jaunais reindžers pasaulē un Gaujas nacionālajā parkā? Kāda ir viņu loma un kāda ir GNP pieredze darbā ar Jauniem reindžeriem.
   • I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 
9. un 12.klases skolēniem
 • Profesijas dabas aizsardzībā (40 min.-1 h)
  • Vides inspektora darbs? Karjeras iespējas dabas aizsardzības nozarē un Dabas aizsardzības pārvaldē ? Kas ir Īpaši aizsargājamas dabas teritorijas.
   • I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 
Ikvienam
 • Sajūtas dabā (~1,5 h)
  • Nodarbība ar pārgājienu. Dabas iepazīšan un savu sajūtu iepazīšana izmantojot maņas- piemēram tausti, ožu, utt.
   • I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 • Lašveidīgās zivis (2-2,5 h)
  • Lašveidīgo zivju dzīvesveids, to aizsardzība, īpaši nārsta laikā.
   • I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 • Dabas daudzveidība Gaujas nacionālajā parkā (~ 1 h)
  • Fotoviktorīna ar jautājumiem (prezentācija).
   • I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 • Mitrāji (2-3 h)
  • Nodarbība ar pārgājienu, iespējams iepazīt vairākus mitrāju veidus, uzzināt par to funkcijām un vērtībām, gūt priekšstatu par mitrājiem raksturīgākajiem augiem, dzīvniekiem, kā arī cilvēka un vides mijiedarbību.
   • I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 
Pedagogiem un interesentiem
 • Vides izglītības spēļu izmantošana dabas aizsardzībā (~1 h)
  • Prezentācija un praktiskie piemēri. Spēļu veidi un spēļu pielietošana.
   • I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Nodarbības izbraukumā
Dabas izglītības centrs aktīvi sadarbojas ar sava reģiona skolām un piedāvā dažādas izbraukuma lekcijas un nodarbības ar atraktīviem uzdevumiem un vides spēlēm par dabas aizsardzības tēmām.
 
Informācija
 • par Dabas aizsardzības pārvaldi un Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām;
 • par Gaujas Nacionālā parka dabas takām un maršrutiem.
AV prezentācijas
 • Foto slaidrāde par Gaujas Nacionālo parku. Garums: 10 min.
 • Videoīsfilmas par Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, Gaujas, Ķemeru, Rāznas un Slīteres nacionālo parku. Garums: 15 min. Valodas: LV, EN.
 
Bibliotēkas stūrītis
Neliela grāmatu, žurnālu un citu materiālu kolekcija par dabu, ko var izmatot uz vietas.
 
Bērnu rotaļu stūrītis
Zīmēšanas galds, bērnu grāmatas par dabu.
VIDES PIEEJAMĪBA
DIC ekspozīcija «Paslēpes» pieejama arī apmeklētājiem ratiņkrēslā ar asistentu.
TEMATISKIE PASĀKUMI
Gan dabas izglītības centrā, gan Līgatnes dabas takās organizējam tematiskos pasākumus plašākai sabiedrībai - galvenokārt ģimenēm ar bērniem, pasākumos ir padomāts gan par lieliem, gan mazajiem dabas draugiem.
 • Bioloģiskās daudzveidības dienas ( ūdens diena martā, dabas diena maijā; sikspārņu diena vasarā, sēņu diena septembrī).
 • Putnu dienas.
 • Ziemassvētku tirdziņš decembrī.
PRAKSES UN BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA IESPĒJAS
Dabas izglītības centrs “Pauguri” piedāvā prakses iespējas Latvijas un ārzemju studentiem dabas aizsardzības, ilgtspējīga tūrisma vai vides izglītības jomā.
PASTĀVĪGĀ EKSPOZĪCIJA

Interaktīvā izstāde «Paslēpes» par meža dzīvniekiem.
Ekspozīcijas apmeklējums ir iekļauts dabas izglītības centra nodarbībās, bet to iespējams arī apmeklēt individuāli, iepriekš piesakoties.
APKAIMĒ
Līgatnes dabas takas
Gaujas Nacionālā parka Līgatnes dabas takas izveidotas 1975. gadā, lai iepazīstinātu apmeklētājus ar Latvijas savvaļas dzīvniekiem un dabas daudzveidību. Kājāmgājēju takas Gaujas senlejā, mežiem un gravām bagātā apvidū, piedāvā iespēju vērot Latvijas faunai raksturīgos dzīvniekus plašos iežogojumos – lāčus, lūšus, aļņus, mežacūkas, lapsas, pūces, u.c.
 
Līgatnes dabas takās, tāpat kā Latvijas mežos, dzīvnieki ir pielāgojušies dzīves videi un vietējiem apstākļiem. Esi labs draugs – nebaro dzīvniekus! Dzīvnieki saņem sabalansētu barību un papildus barošana kaitē to veselībai.
 
Baudot daudzveidīgu atpūtu dabā ir iespēja uzkāpt 22 metrus augstajā Līgatnes dabas taku skatu tornī un vērot Gaujas senieleju visā tās krāšņumā.
   
 
Dabas izglītības centrs izveidots Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” jeb „Cilvēki un daba” ietvaros. Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju.
Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu