LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Dabas izglītības centrs "Pauguri"

Dabas izglītības centrs (DIC) «Pauguri» atrodas Gaujas Nacionālā parka Līgatnes dabas takās. Ēka sākotnēji kalpojusi kā izstāžu zāle un dzīvojamā māja, bet 2013. gadā izveidots Dabas izglītības centrs. Tā galvenais mērķis ir sabiedrības iepazīstināšana ar Latvijas faunu, izglītošana dabas aizsardzības jomā.

  Meža māja

  Pauguri

Rāzna

Slītere

Vecupītes

Ziemeļvidzeme

 
 
ATRAŠANĀS VIETA
IEEJA
«Pauguri» atrodas Līgatnes dabas taku teritorijā, kuras apmeklējums ir par maksu >>>
SAZIŅAI
Adrese: “Pauguri”, Līgatnes pag., Līgatnes nov.
Kontaktpersona: Anda Andrušaite, mob.t. 26433668, anda.andrusaite@ daba.gov.lv
GPS KOORDINĀTAS
X: 561008, Y: 6344829 / Lat: 57.2424639, Lon: 25.0108990
NOKĻŪŠANA
Izvēlaties:

PIEDĀVĀJUMS
Nodarbības izbraukumā
Dabas izglītības centrs aktīvi sadarbojas ar sava reģiona skolām un piedāvā izbraukuma lekcijas un nodarbības ar atraktīviem uzdevumiem un vides spēlēm par dabas aizsardzības tēmām.
 • Latvijas dzīvnieki (2 -3 h)
  • Dzīvnieku uzvedība, paradumi un pielāgošanos dzīves apstākļiem, dzīvnieku pēdas, dzīvesveids dažādos gadalaikos, pēdu atpazīšana.
   • IV V VI VII VIII IX X XI
 • Ragainie, pūkainie, nagainie ... (~1-1,5 h)
  • Nodarbība par Gaujas Nacionālajā parkā mītošajiem zīdītājdzīvniekiem, to dzīvesveidu, paradumiem, līdzīgo un atšķirīgo dzīvnieku uzvedībā, pēdām.
   • IV V VI VII VIII IX X XI
 • Guli, guli Sikspārnīti... (40 min. - 1 h)
  • Nodarbība par sikspārņiem Gaujas Nacionālajā parkā.
   • I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Informācija
 • par Dabas aizsardzības pārvaldi un Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām;
 • par Gaujas Nacionālā parka dabas takām un maršrutiem;
 • metodiskie materiāli – darba lapas, noteicēji, dabas un eksperimentu rokasgrāmatas.
AV prezentācijas
Foto slaidrāde par Gaujas Nacionālo parku. Garums: 10 min.
Videoīsfilmas par Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, Gaujas, Ķemeru, Rāznas un Slīteres nacionālo parku. Garums: 15 min. Valodas: LV, EN.
 
PRAKSES UN BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA IESPĒJAS
Dabas izglītības centrs “Pauguri” piedāvā prakses iespējas Latvijas un ārzemju studentiem dabas aizsardzības, ilgtspējīga tūrisma vai vides izglītības jomā.
APKAIMĒ
Līgatnes dabas takas
Gaujas Nacionālā parka Līgatnes dabas takas izveidotas 1975. gadā, lai iepazīstinātu apmeklētājus ar Latvijas savvaļas dzīvniekiem un dabas daudzveidību. Kājāmgājēju takas Gaujas senlejā, mežiem un gravām bagātā apvidū, piedāvā iespēju vērot Latvijas faunai raksturīgos dzīvniekus plašos iežogojumos – lāčus, lūšus, aļņus, mežacūkas, lapsas, pūces, u.c.
 
Līgatnes dabas takās, tāpat kā Latvijas mežos, dzīvnieki ir pielāgojušies dzīves videi un vietējiem apstākļiem. Esi labs draugs – nebaro dzīvniekus! Dzīvnieki saņem sabalansētu barību un papildus barošana kaitē to veselībai.
 
Baudot daudzveidīgu atpūtu dabā ir iespēja uzkāpt 22 metrus augstajā Līgatnes dabas taku skatu tornī un vērot Gaujas senieleju visā tās krāšņumā.