LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Ceļojošās izstādes
Izstāžu kolāža

Mākslas izstādes ikona Daigas Segliņas oriģinālzīmējumi    (pieteikšanās iespējas)
Fotoizstādes ikona Slīteres Nacionālā parka daba un cilvēki    (pieteikšanās iespējas)
Interaktīvas izstādes ikona Ķemeru Nacionālā parka bagātības      (pieteikšanās iespējas)

Interaktīvas izstādes ikona Dabas dziednīca – purvs    (pieteikšanās iespējas)

Fotoizstādes ikona Izprotam klimata pārmaiņas!    (pieteikšanās iespējas)

Fotoizstādes ikona Mirklis Rāznas Nacionālajā parkā    (pieteikšanās iespējas)

Fotoizstādes ikona Rāznas Nacionālais parks    (pieteikšanās iespējas)

Fotoizstādes ikona Meži un dabas vērtības NATURA 2000 teritorijās    (pieteikšanās iespējas)

Fotoizstādes ikona Slīterei 90    (pieteikšanās iespējas)

Fotoizstādes ikona Slīteres Nacionālā parka abinieki un rāpuļi     (pieteikšanās iespējas)

Fotoizstādes ikona Teiču un Krustkalnu daba     (pieteikšanās iespējas)

Fotoizstādes ikona Zili zaļā galerija     (pieteikšanās iespējas)
 
Daigas Segliņas oriģinālzīmējums
 Mākslas izstādes ikona Daigas Segliņas oriģinālzīmējumi
Daudzu gadu laikā uzzīmētie dzīvnieki, augi, ainavas un dažādas dabas  vērtības laiku pa laikam pārtop izglītojošās spēlēs, plakātos un skaistos kalendāros.
Izstāde papildināta ar interesantām spēlēm, kuru dizains  un noformējumā izmantotie zīmējumi ir Daigas roku darbs.
PIETEIKŠANĀS IZSTĀDEI     
Saziņai
Par nosacījumiem var uzzināt, rakstot Andai Andrušaitei Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālajā administrācijā uz e-pasta adresi anda.andrusaitea(at)daba.gov.lv vai zvanot 26433668.
 
Apjoms un izlikšana
Planšetes izmērs 150x50 cm, materiāls – organiskais stikls, skaits – 14 gab., izvietojamas vertikāli
KALENDĀRS      
04.03 - 30.03.02109.
Siguldas novada bibliotēka, sigulda
05. 04. - 06.05.02109. Ludzas novadpētniecības muzejs, ludza
10 .05 - 30.06.02109.  ZAAO URDA
01.07 - 10.08.02109. Dabas izglītības centrs Rāzna, Lipuški, Rēzeknes novads
14.09. - 30.09.2019. Krimuldas baznīca, Krimuldas novads
15.10.- 30.11.2019. Vangažu bibliotēka, Vangaži
03.02. - 01.03.2020. Tirdzniecības nams Kurzeme, Liepāja
03.03. - 31.03.2020. Jelgavas Pārlielupes bibliotēka
11.05. - 31.05.2020. Ļaudonas bibliotēka
01.06. - 30.06.2020. Rēzeknes centrālā bibliotēka
01.07. - 31.07.2020.  Dabas izglītības centrs "Rāzna", Lipušķi, Rēzeknes novads
01.08. - 31.08.2020.  Staiceles novada bibliotēka, Alojas novads
01.09.-30.09.2020. Gaujas Nacionālajā parkā
01.10.-31.10. 2020. Dundagas novada centrālajā bibliotēkā
 Uz augšu Uz augšu
 
 
 
Slīteres Nacionālā parka dabas un cilvēku attēlu kolāža
 Fotoizstādes ikona Slīteres Nacionālā parka daba un cilvēki
Dažādu autoru fotogrāfijas, kas uzņemtas Slīteres Nacionālajā parkā, tajās redzami augi, dzīvnieki, ainavas un cilvēki.
PIETEIKŠANĀS IZSTĀDEI     
Saziņai
Par nosacījumiem var uzzināt, rakstot Andrai Ratkevičai Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālajā administrācijā uz e-pasta adresi andra.ratkevica(at)daba.gov.lv vai zvanot 28385025.
 
Apjoms un izlikšana
Izmērs A3, materiāls – polistirols, skaits – 20 gab
KALENDĀRS     
17.09.– 31.12.2017.
Valdemārpils bibliotēka, Lubes bibliotēkās, Tiņģeres bibliotēka
 Uz augšu Uz augšu


 
Mūsdienu sabiedrība diemžēl pieradusi dabu uztvert kā pašsaprotamu un bez maksas saņemamu vērtību, taču vēl aizvien ļoti liela sabiedrības daļa to nenovērtē. Dabas daudzveidības samazināšanās pasaules mērogā ļoti nelielam skaitam cilvēku liek aizdomāties par to, ka mēs katrs esam atbildīgs par savas apkārtnes dabas vērtību saglabāšanu.
Izstādes apmeklējums ļaus tuvāk iepazīt gan izcilas dabas bagātības, gan kultūrvēsturiskās vērtības, kas atrodamas Ķemeru Nacionālajā parkā. Galvenās dabas vērtības - purvi, meži, ūdeņi, pļavas un jūras piekraste, kā arī cilvēku radītās vērtības - tas viss parādīts fotogrāfijās ar skaidrojošiem parakstiem. Te galvenā uzmanība pievērsta cilvēku un dabas mijiedarbībai, parādot, ko sabiedrība iegūst, saglabājot šīs vērtības. Savukārt izstādes interaktīvajā daļā šīs vērtības iespējams iepazīt ar visām cilvēka maņām - sajust purva sūnu pieskārienus, sasmaržot pļavu, pagaršot sērūdeni... Jaunākajiem apmeklētājiem noteikti būs interesanti pārbaudīt savas zināšanas par dabu, darbojoties ar krāsainajām dabas un vēstures vērtību apceļošanas spēlēm.
PIETEIKŠANĀS IZSTĀDEI    
Saziņai
Par nosacījumiem var uzzināt, rakstot Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālajai administrācijai uz e-pasta adresi pieriga(at)daba.gov.lv
 
Apjoms un izlikšana
Izstādi veido 7 roll-up veida baneri ar vizuāli informatīvo materiālu, dažādu dabas materiālu kolekcija, 6 tematiskās izziņas spēles. Izstādes izlikšanai nepieciešama telpa ne mazāka par 20 m2.
KALENDĀRS     
20.01.– 27.02.2015.
Engures saieta nams, Jūras iela 114, Engure, Engures novads
15.02.- 31.03.2016.
Ķemeru vidusskola
25.08.–15.10.2016. Bauskas Bērnu un jauniešu centrs, Bauska, Kalna iela 14
6.10-30.11.2017. Džūkstes pagasta bibliotēka
„Kalves,” Džūkstes pagasts, Tukuma novads
 Uz augšu Uz augšu


 
Interaktīvā izstāde tapusi Igaunijas–Latvijas pārrobežu sadarbības projekta „Atpakaļ pie dabas” ietvaros.
Izstādē stāstīts par purvu no neierasta rakursa – kā purvs un tā resursi kalpo cilvēku veselības atjaunošanai un atpūtai.
Purva gaiss ir tīrs no putekļiem un dūmgāzēm, tam piemīt antibakteriālas īpašības, kas rodas no purva augu izdalītajām vielām – fitoncīdiem. Lai arī purva dabas daudzveidība ir salīdzinoši neliela, ikviena tā daļa kalpo mūsu veselībai. Purva dzīvnieku vērošana var kļūt par veselīgu un nomierinošu atpūtas veidu.
Daudzi ir dzirdējuši, ka zem Ķemeru Nacionālā parka purviem veidojas dziednieciskie sērūdeņi. Gan paši ūdeņi, gan ar tiem bagātinātās kūdras dūņas tradicionāli tiek izmantotas ārstniecībā . Izstāde sniedz interesantu informāciju par purva dziednieciskajām īpašībām.
PIETEIKŠANĀS IZSTĀDEI    
Saziņai
Par nosacījumiem var uzzināt, rakstot Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālajai administrācijai uz e-pasta adresi pieriga(at)daba.gov.lv
 
Apjoms un izlikšana
Izstādi veido 7 roll-up veida baneri ar vizuāli informatīvo materiālu, stends „Purva aptieka”, aktivitāte „Pastaiga purvā” (4-8 uz grīdas novietojami podesti, 1 rotējošs informācijas stends), dabas materiālu kolekcija traukos (līdz 10 gab.), pēc pieprasījuma – darba lapas vieglākai izstādes uztverei.
Izstādes izlikšanai nepieciešama telpa ne mazāka par 20 m2.
KALENDĀRS     
23.05.- 30.06.30.2016.
Gārsenes pils
01.06.- 31.08.2016.
Papē, "Dzintarvējos"
01.09.- 30.09.2016.
Siguldas bibliotēka
 Uz augšu Uz augšu


 
Šī gada 12. decembrī noslēdzās Parīzes klimata konference – COP21, kuras laikā tika pieņemta līdz šim pasaulē nozīmīgākā un apjomīgākā starptautiskā vienošanās vides jomā – Parīzes vienošanās, kuras mērķis ir stiprināt globālo rīcību klimata pārmaiņu novēršanai. Paredzēts, ka pēc 2020. gada Parīzes vienošanās aizstās tagadējo Kioto protokolu, kura īstenošanā ir iesaistījies nepietiekams skaits valstu, tādējādi tā darbības laikā nav ticis sasniegts vēlamais rezultāts, savukārt Parīzes vienošanās paredz visu valstu iesaisti un rīcību.

Ceļojošā ekspozīcija "Izprotam klimata pārmaiņas" ir neliela daļa no Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā 2011. gadā izveidotās interaktīvās ekspozīcijas “Pielāgošanās klimata pārmaiņām”, kas izveidota ar mērķi vērst sabiedrības uzmanību uz klimata pārmaiņu problemātiku un veicināt izpratni par to. Aplūkojot ceļojošo ekspozīciju, iespējams iepazīties gan ar Kioto protokolu, gan CO2 pēdas jēdzienu, gan mežu un mežsaimniecības lomu klimata pārmaiņu mazināšanā.

Pastāvīgā pilnā ekspozīcija katru dienu, iepriekš piesakoties, ir bez maksas aplūkojama Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas Salacgrīvas birojā un tajā ir iespējams gan modelēt piekrastes apbūvi un vētru izraisītos postījumus, rast risinājumus to novēršanai, kā arī aprēķināt katra individuālo «oglekļa pēdas» nospiedumu un izprast Zemes siltuma un Saules siltuma kolektoru darbības efektivitāti.

PIETEIKŠANĀS IZSTĀDEI     
Saziņai
Par nosacījumiem ekspozīcijas saņemšanai un izvietošanai var uzzināt, rakstot uz e-pasta adresi aija.balandina(at)daba.gov.lv
 
Apjoms un izlikšana
Izstādi veido 5 iezvelkamie roll-up veida baneri ar vizuāli informatīvo materiālu.
KALENDĀRS     
15.04.-06.05.2016.
Kaunatas vidusskola, Rāznas iela 17, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads
12.05.- 27.05.2016.
Ezernieku vidusskola, Ezernieki, Ezernieku pagasts Dagdas novads
12.08.- 12.09.2016.
Dagdas centrālā bibliotēka, Alejas iela 15 a, Dagda, Dagdas novads
 Uz augšu Uz augšu


 
Rāznā saule lec. Foto: Dainis Tučs
Rāznā saule lec. Foto: Dainis Tučs
Ik mirkli daba dāvā sajūtu, piedzīvojumu vai pārdzīvojumu. Ik brīdi cilvēks izdzīvo kādu stāstu vai notikumu. Daudzus no tiem centušies apturēt un iemūžināt fotogrāfijās izstādes "Mirklis Rāznas Nacionālajā parkā" darbu autori. Tajās varēsiet aplūkot putnu, augu un dzīvnieku portretus, kultūrvēsturiskus objektus un ainaviskus skatus.
Rāznas Nacionālais parks ir jaunākais Latvijā un vienīgais Latgalē.
PIETEIKŠANĀS IZSTĀDEI     
Saziņai
Par nosacījumiem var uzzināt, rakstot Agnesei Eglītei Dabas aizsardzības pārvaldes Lagaleses reģionālajā administrācijā uz e-pasta adresi agnese.eglite(at)daba.gov.lv vai zvanot 26103607. 
 
Apjoms un izlikšana
35 fotogrāfijas, fotorāmjos 40x55 cm ar paspartū (iekšējais izmērs 29x44 cm). Rāmīši iekarami.
KALENDĀRS     
11.07.- 31.08.2016.
Krāslavas centrālā bibliotēka, Dīķu iela 5, Krāslava, Krāslavas novads
05.09.-31.10.2016.
Rugāju novadpētniecības muzejs, Kurmenes iela 87, Rugāji, Rugāju pag., Rugāju nov.
11.09.2017.-01.11.2017. Viļānu vidusskola, Rēzeknes iela 1a, Rēzekne
 Uz augšu Uz augšu


 
Izstādes apmeklētāji
Izstāde ir fotogrāfiju autoru piederības apliecinājums savai zemei un vēlme notvert un parādīt mirkli. Izstādē vienkopus apskatāmi vairāku fotogrāfu darbi, tostarp novadnieku - Jurija Bondera un Aleksandra Lubāna darbi.
Izstādē eksponētās fotogrāfijas ir estētiskas, radošas un daudzveidīgas. Tajās atklājas autoru dažādie raksturi, izjūtas un pasaules redzējums. Viens nofotografējis burvīgo saulrietu Rāznas ūdeņos, cits – pelēkos mušķērājus fuksiju podā, vēl kāds – vaboļu sejas vai rasas pērles. Klusās dabas ainavas un cilvēku attēlojums dažādās kombinācijās, kā arī visdažādāko toņu gamma padara fotogrāfijas mākslinieciskas un interesantas.
PIETEIKŠANĀS IZSTĀDEI     
Saziņai
Par nosacījumiem var uzzināt, rakstot Agnesei Eglītei Dabas aizsardzības pārvaldes Lagaleses reģionālajā administrācijā uz e-pasta adresi agnese.eglite(at)daba.gov.lv vai zvanot 26103607.
 
Apjoms un izlikšana
33 fotogrāfijas iestiklotās A3 izmēra planšetēs. Planšetes iekaramas.
KALENDĀRS     
19.10.2015.
 Vārkavas novadpētniecības muzejs
14.03.2016.
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Atbrīvošanas aleja 115, k4 , 2.stāvs , Rēzekne
>>> 31.10.2017. Bijušās Mākoņkalna pamatskolas ēka, Lipuški, Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes novads
 Uz augšu Uz augšu


 
Sēne Rumpuču skrimslene. Foto R.Indrike 
Latvija ir mežu zeme un atrodas boreālo skujkoku un platlapju mežu saskares joslā, tāpēc meži izceļas ar lielu daudzveidību. Eiropas mērogā mūsu meži nozīmīgi ar reto putnu sugām, bebriem, vilkiem, ūdriem un lielo mežu daudzveidību. Galvenie cēloņi tam ir daudzveidīgie dabas apstākļi un mežsaimniecības vēsture, kas izrādījusies dabu saudzējošāka nekā vairumā Eiropas valstu.
Dabas vērtību aizsardzībai izveidotas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas (ĪADT). Teritorijas, kurās atrodamas Eiropas nozīmes dabas vērtības, iekļautas NATURA 2000 tīklā. Tās izveidots, lai saglabātu visas savvaļā dabiski pastāvošās dzīvnieku sugas un to dzīves vides – biotopus.
Foto stāsts ir par Latvijā sastopamajiem Eiropas Savienībā aizsargājamiem mežu biotopiem un tajā esošajām dabas vērtībām. Fotoizstāde ir papildināta ar īsiem biotopu aprakstiem.
PIETEIKŠANĀS IZSTĀDEI     
Saziņai
Par nosacījumiem var uzzināt, rakstot Agnesei Eglītei Dabas aizsardzības pārvaldes Lagaleses reģionālajā administrācijā uz e-pasta adresi agnese.eglite(at)daba.gov.lv vai zvanot 26103607. 
 
Apjoms un izlikšana
40 fotogrāfijas iestiklotās A3 izmēra planšetēs. Planšetes iekaramas.
KALENDĀRS     
11.07.- 31.08.2016.
Lūznavas muiža, Pils iela 6, Lūznava, Rēzeknes nov.
05.09.–31.10.2016.
Rēzeknes iela 27, Maļinova, Maļinovas pagasts Daugavpils novads
26.06.2017.-31.10.2017. Lubāna mitrāja informācijas centrā Aiviekstes hidromezgls, Ošupes pag., Madonas nov.
 Uz augšu Uz augšu


 
Zoologa Viļņa Skujas dzīvnieku fotogrāfiju izstāde. Tajā apskatāmi Slīteres Nacionālajā parkā fotografēto abinieku – zaļās vardes, smilšu krupja un lielā tritona, kā arī rāpuļu – odzes, zalkša, pļavu un sila ķirzakas portreti.
Vilnis Skuja ir ilggadējs Slīteres Nacionālā parka dabas pētnieks, kaislīgs dabas fotogrāfs un dabas procesu prasmīgs skaidrotājs.
Šī ir pirmā autora fotoizstāde, kas tapusi ar Baltijas jūras reģiona programmas projekta „Baltijas Zaļā josta” atbalstu.
PIETEIKŠANĀS IZSTĀDEI     
Saziņai
Par nosacījumiem var uzzināt, rakstot Andrai Ratkevičai Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālajā administrācijā uz e-pasta adresi andra.ratkevica(at)daba.gov.lv vai zvanot 28385025.
 
Apjoms un izlikšana
13 fotoattēli uz A3 izmēra plastikāta planšetēm. Planšetes iekaramas.
KALENDĀRS     
 24.03.-17.04.2014.
Rīgas Teikas vidusskola, Aizkraukles 14, Rīga
>> 20.04.2015.
Straupes pamatskola
 Uz augšu Uz augšu


 
Mājvieta Krustkalnos
Desmito daļu no Latvijas platības aizņem īpaši sargājamas un lolojamas dabas teritorijas. Nozīmīgas to vidū ir Latvijas vidienes dabas pērles - Teiču un Krustkalnu dabas rezervāti.
Ceļojošajā izstādē ir apkopotas fotogrāfijas, kas parāda mirkļus īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un rezervātu dabas ainas. Fotogrāfiju autori ir Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas darbinieki – rezervātu biežākie apmeklētāji un uzraugi. Attēli tapuši pēdējo desmit gadu laikā - gan ejot ikdienas gaitās, gan īpaši tverot neatkārtojamus brīžus tikšanās ar dzīvniekiem un putniem reizēs.
PIETEIKŠANĀS IZSTĀDEI     
Saziņai
Par nosacījumiem var uzzināt, rakstot Agnesei Eglītei Dabas aizsardzības pārvaldes Lagaleses reģionālajā administrācijā uz e-pasta adresi agnese.eglite(at)daba.gov.lv vai zvanot 26103607. 
 
Apjoms un izlikšana
30 fotogrāfijas iestiklotos A3 izmēra rāmīšos. Rāmīši iekarami.
KALENDĀRS     
24.03.2016.  >>
Ezernieku iela 1a, Andrupene, Dagdas novads 
11.07.- 31.08.2016.
Riebiņu centrālā bibliotēka, Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu nov.
03.07.2017.-30.10.2017. Dabas aizsardzības pārvalde, Baznīcas iela 7, Sigulda
 Uz augšu Uz augšu


 
Agrs rīts. M.Bružiks
Agrs rīts. M.Bružiks
Izstādē apvienotas Latvijas un Baltkrievijas pierobežas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju – aizsargājamo ainavu apvidus "Augšdaugava" (Latvija) un Nacionālā parka "Braslavskije ozjora" (Baltkrievija) gleznaināko ainavu un raksturīgāko dabas vērtību fotogrāfijas.
Izstāde tapusi Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežas sadarbības programmas 2007 – 2013. gadam Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta projekta "Pārrobežu aizsargājamās dabas teritorijas "Augšdaugava - Braslavas ezeri" izveide un priekšnoteikumu radīšana tās integrētai pārvaldībai" ietvaros. No Latvijas puses izstādē eksponēti fotokonkursa "Mana Augšdaugava" labāko autoru darbi, savukārt no Baltkrievijas puses izstādē iekļauti Nacionālā parka "Braslavskije ozjora" zinātnes daļas iesniegtie fotoarhīva materiāli.
PIETEIKŠANĀS IZSTĀDEI     
Saziņai
Par nosacījumiem var uzzināt, rakstot Agnesei Eglītei Dabas aizsardzības pārvaldes Lagaleses reģionālajā administrācijā uz e-pasta adresi agnese.eglite(at)daba.gov.lv vai zvanot 26103607.
 
Apjoms un izlikšana
29 fotogrāfijas, fotorāmji 40x55cm ar paspartu (iekšējais izmērs 29 x 44 cm). Rāmīši iekarami.
KALENDĀRS     
11.07.- 31.08.2016.
Dagdas novada Jaundomes vides izglītības centrs, Jaundome, Ezernieku pagasts, Dagdas nov.
05.09.-31.10.2016. Lūznavas muiža, Pils iela 6, Lūznava, Rēzeknes nov.
11.09.2017.-15.10.2017 Viļānu vidusskola, Rēzeknes iela 1a, Rēzekne
 Uz augšu Uz augšu