Pastāvīgās ekspozīcijas
.

 

Ieraugi to, ko citi neredz

Meža stāsti Vecupītēs

Iepazīsti un sajūti Rāznas nacionālo parku!
Lasis godā celts!
 

 

Interaktīvā ekspozīcija izveidota Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Cilvēki un daba” ietvaros.

Interaktīvās ekspozīcijas mērķis ir iepazīstināt ar Ķemeru nacionālā parka svarīgākajām ekosistēmām – jūras piekrasti, pļavām un ganībām, dabiskajiem mežiem un purvu.
Šeit koncentrētā veidā iespējams uzzināt par pārsteidzoši lielo dabas daudzveidību parka teritorijā. Lai darbošanās būtu interesantāka, ieteicams izmantot sagatavotās darba lapas.
Ekspozīcijas apmeklējums ir iekļauts dabas skolas nodarbībās skolēniem, bet to iespējams arī apmeklēt individuāli, iepriekš piesakoties.
NOKĻŪŠANA
Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālā administrācija
Ķemeri, Jūrmala, LV-2012
APSKATEI IETEICAMAIS LAIKS
45 min
ATVĒRTA
Apmeklējumam nepieciešams iepriekš pieteikties.
Tālr. +371 29149365 vai +371 67730078.
E-pasts: aija.pendere@ daba.gov.lv
IEEJA
Bezmaksas
 Uz augšu 


 

Interaktīvā ekspozīcija izveidota Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Cilvēki un daba” ietvaros.

Ekspozīcijā un papildus materiālos varam iepazīt meža dzīvniekus un to darbības pēdas.
NOKĻŪŠANA
Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālā administrācija.
Vecupītes, Kocēnu pag., Kocēnu novads.
Tālr. +371 26433668.
E-pasts: anda.andrusaite@ daba.gov.lv
IEEJA
Bezmaksas
 Uz augšu 


 

Interaktīvā ekspozīcija veidota Igaunijas–Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas projekta „Cilvēki un daba”  ietvaros.

Rāznas nacionālā parka daba ir daudzveidīga. Un noteikti ir vērts to uzlūkot un sajust ar visām maņām. Iespēju te ir daudz – saredzēt, sadzirdēt, sataustīt, pasmaržot, pagaršot. Ar ekspozīcijas palīdzību vēlamies pastāstīt par pirmo nacionālo parku Latgalē, par Rāznas ezeru, par zivīm, augiem, mežiem un putniem un vērtībām, kas šeit atrodamas un sargājamas.
Materiāli sniedz interesantu informāciju un arī aicina darboties pašam – iepazīties ar Rāznas nacionālā parka dabas lieguma zonām un tajā sastopamām dabas vērtībām, noskaidrot koka vai zivs vecumu, atpazīt dzīvniekus pēc to darbības pēdām, meklēt nogāžu un gravu mežu iemītnieku dzīvesvietas, palielinājumā apskatīt skudras, tauriņus un citus kustonīšus.
NOKĻŪŠANA
Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija
Skolas iela 3, Lipuški, Mākoņkalna pag., Rēzeknes nov.
APSKATEI IETEICAMAIS LAIKS
1 h
ATVĒRTA
Apmeklējumam nepieciešams iepriekš pieteikties.
Tālr. +371 29139677.
E-pasts: regina.indrike@ daba.gov.lv
IEEJA
Bezmaksas
 Uz augšu 


 
Apmeklējot interaktīvo izstādi varēs iepazīt laša dzīvesstāstu, sasaistot to ar citiem ūdens iemītniekiem. Iegūtās zināšanas paliks atmiņā, jo apmeklētāji paši veicot dažādas aktivitātes, noskatoties filmiņu, labāk iepazīs un izpratīs, dabas mijiedarbību, to savstarpējo saistību starp cilvēka darbību un šīs darbības ietekmi gan uz ūdens resursiem, gan uz ūdens iemītniekiem, gan uz pašu cilvēku. Salaca ir viena no Latvijas dabiskajām lašupēm, bet problēma ir tā, ka laši mūsu upēs ir apdraudēta suga, jo pamazām izzūd nārsta vietas, un diezgan aktīvi ir maluzvejnieki.  
Lai darbošanās būtu interesantāka, ieteicams izmantot sagatavotās darba lapas.
Ekspozīcija ir veidota tā, lai interesanti ir gan mazajiem, gan lielajiem apmeklētājiem.
NOKĻŪŠANA
Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālā administrācija
Dabas izglītības centrs "Ziemeļvidzeme"
Salacgrīva, Rīgas 16, LV-4033
APSKATEI IETEICAMAIS LAIKS ~1 h
ATVĒRTA
Apmeklējumam nepieciešams iepriekš pieteikties.
Tālr. +371 2963412.
E-pasts: inta.soma@ daba.gov.lv
IEEJA Bezmaksas
 Uz augšu