LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Ieži
Mūsdienās dabas aizsardzībā risināmo jautājumu lokā ir gan cilvēki, gan daba. Dabas vērtību un resursu aizsardzība un apsaimniekošana, sugu un biotopu aizsardzība, vietējo attīstības projektu un ainavu ekoloģiskā plānošana ir daļa no tiem.
 
 
Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas
 
 
 
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (ĪADT) Latvijā ir ģeogrāfiski noteiktas platības, kas atrodas īpašā valsts aizsardzībā, lai aizsargātu un saglabātu dabas daudzveidību - retas un tipiskas dabas ekosistēmas, aizsargājamo sugu dzīves vidi, savdabīgas, skaistas un Latvijai raksturīgas ainavas, ģeoloģiskos un ģeomorfoloģiskos veidojumus, dendroloģiskos stādījumus un dižkokus, kā arī sabiedrības atpūtai, izglītošanai un audzināšanai nozīmīgas teritorijas.
 
 
Karte ar Latvijas īapši aizsargājamo dabas teritoriju izvietojumu

Kādās kateogorijās iedala Latvijas ĪADT?

Latvijas likumdošanā noteiktajā kārtībā ir izveidotas 682 ĪADT (neskaitot aizsargājamos kokus (dižkokus) un aizsargājamos akmeņus (dižakmeņus)), kur katra no tām atbilstoši to izveides un aizsardzības mērķiem atbilst kādai no astoņām aizsargājamo teritoriju kategorijām (nacionālais parks, biosfēras rezervāts, dabas parks, aizsargājamo ainavu apvidus, dabas liegums, dabas rezervāts, dabas piemineklis, aizsargājama jūras teritorija). Uz 2020. gada 1. janvāri ir apzināti un reģistrēti 10543 dižkoki un 117 dižakmeņi, kā rezultātā dabas pieminekļu kopējais skaits ir būtiski palielinājies (10990).
 
Aizsargājamo dabas teritoriju kategorijas Latvijā.
 

Nacionālais parks ir plaša teritorija nacionāli nozīmīgu dabas veidojumu, daudzveidīgu biotopu, cilvēka darbības neskartu un maz pārveidotu ainavu, kultūras un vēstures pieminekļu saglabāšanai. Tajos notiek zinātniskā izpēte un izglītošanas darbs. Nacionālie parki kalpo arī rekreācijai un tūrismam.

nacionālo parku marķieris oranā˛ā krāsāGaujas Nacionālais parks
nacionālo parku marķieris oranā˛ā krāsāĶemeru Nacionālais parks
nacionālo parku marķieris oranā˛ā krāsāRāznas Nacionālais parks
nacionālo parku marķieris oranā˛ā krāsāSlīteres Nacionālais parks

Biosfēras rezervāts ir plaša teritorija starptautiski nozīmīgu dabisko ekosistēmu un ar tām saistīto kultūras vērtību saglabāšanai. Tajā dabas resursu izmantošana ir saderīga ar dabas aizsardzību jeb balstīta uz ilgtspējības principiem.

biosfēras rezervātuu marķieris tumši zilā krāsā Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts

Aizsargājamo ainavu apvidus ir teritorija daudzveidīgu ainavu un raksturīgas kultūrvides saglabāšanai, kā arī sabiedrības atpūtai un tūrismam piemērotas vides nodrošināšanai un dabu saudzējošu saimniekošanas metožu pielietošanai.

Ikona aizsargājamo ainavu apvidu apzīmēšanai - dzetens rombs ar tukšu vidu Augšdaugava
Ikona aizsargājamo ainavu apvidu apzīmēšanai - dzetens rombs ar tukšu vidu Augšzeme
Ikona aizsargājamo ainavu apvidu apzīmēšanai - dzetens rombs ar tukšu vidu Āda˛i
Ikona aizsargājamo ainavu apvidu apzīmēšanai - dzetens rombs ar tukšu vidu Kaučers
Ikona aizsargājamo ainavu apvidu apzīmēšanai - dzetens rombs ar tukšu vidu Nīcgales me˛i
Ikona aizsargājamo ainavu apvidu apzīmēšanai - dzetens rombs ar tukšu vidu Veclaicene
Ikona aizsargājamo ainavu apvidu apzīmēšanai - dzetens rombs ar tukšu vidu Vecpiebalga
Ikona aizsargājamo ainavu apvidu apzīmēšanai - dzetens rombs ar tukšu vidu Vestiena
Ikona aizsargājamo ainavu apvidu apzīmēšanai - dzetens rombs ar tukšu vidu Ziemeļgauja

Dabas liegums parasti ir cilvēku maz pārveidota vai dabiska teritorija ar retām vai izzūdošām sugām un biotopiem, kurā nav ievērojama cilvēka darbība vai klātbūtne, un kur dominē dabiskie spēki un procesi.

dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāAizdumbles purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāAizkraukles purvs un me˛i
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāAklais purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāAlsungas me˛i
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāAnces purvi un me˛i
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāApšuciema zāļu purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāAsūnes ezeri
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāAšenieku purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāAšu purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāAugstroze
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāAvotu me˛s
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāĀbeļi
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāBabītes ezers
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāBaltais purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāBaltezera purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāBaltmui˛as purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāBardinska ezers
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāBarkavas ozolu audze
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāBednes purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāBejas me˛s
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāBla˛ģa ezers
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāBrienamais purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāBuļļezers
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāBurgas pļavas
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāBurtnieku ezera pļavas
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāBūšnieku ezera krasts
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāCenas tīrelis
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāCieceres ezera sala
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāČertoka ezers (Valnezers)
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāČu˛u purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāDaiķu īvju audze
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāDarmštates prie˛u audze
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāDaugava pie Kaibalas
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāDēliņkalns
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāDiļļu pļavas
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāDimantu me˛s
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāDraugolis
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāDruviņu tīrelis
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāDubnas paliene
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāDulbju acs purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāDunika
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāDūņezera purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāDūņezers
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāDurbes ezera pļavas
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāDūres me˛s
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāDvietes dumbrāji
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāDzelves-Kroņa purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāDzērves purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāDzilnas dumbrāji
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāDziļezers un Riebezers
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāEglone
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāEiduku purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāEllītes purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāGaiļu kalns
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāGaiņu purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāGarākalna smilšu krupja atradne
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāGargrodes purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāGarkalnes me˛i
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāGasparsona purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāGaujienas priedes
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāGaviezes āmuļi
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāGlušonkas purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāGrebļukalns
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāGruzdovas me˛i
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāGudenieki
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāGulbinkas purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāGulbju un Platpirovas purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāĢipka
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāĢipkas lankas
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāIlgas
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāIlziņa ezers
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāIndzera ezera salas
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāĪslīce
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāIstras ezers
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāJaša
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāJašas-Bicānu ezers
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāJaunanna
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāJaunciems
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāJeču purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāJumurdas ezers
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāKadājs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāKadiķu nora
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāKaigu purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāKalēju tīrelis
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāKalna purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāKalnciema pļavas
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāKaļķu gārša
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāKaļķupes ieleja
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāKapu ezers
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāKarateri
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāKatlešu me˛i
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāKaušņu purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāKāla ezera salas
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāKārķu purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāKinkausku me˛i
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāKlagatu purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāKlāņu purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāKlaucānu un Priekulānu ezeri
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāKlešniku purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāKlintaine
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāKorneti–Peļļi
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāKrapas gārša
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāKreiču purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāKrēmeri
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāKrojas me˛i
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāKupravas liepu audze
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāĶirbas purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāLāču purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāLapiņu ezers
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāLaugas purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāLaunkalne
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāLepuru purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāLielā Baltezera salas
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāLielais Mārku purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāLielais Pelečāres purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāLielais purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāLielais un Pemmes purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāLielie Kangari
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāLielpurvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāLielsalas purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāLieluikas un Mazuikas ezers
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāLielupes grīvas pļavas
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāLielupes palienes pļavas
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāLiepājas ezers
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāLiepnas niedrāji
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāLinezers
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāLīvbērzes liekņa
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāLubāna mitrājs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāĻubasts
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāMaizezers
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāManģenes me˛i
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāMatkules me˛i
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāMazie Kangari
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāMazzalvītes purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāMedumu ezera salas
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāMedze
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāMelnā ezera purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāMelnais purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāMelnsalas purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāMelnupes me˛i
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāMelturu sils
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāMērnieku dumbrāji
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāMētru me˛s
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāMe˛mui˛as avoti
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāMe˛ole
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāMotrines ezers
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāMugurves pļavas
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāNagļu un Ansiņu purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāNesaules kalns
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāNīcas īvju audze
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāNiedrāju–Pilkas purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāNīgrandes me˛i
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāNomavas purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāOjatu ezers
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāOleru purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāOrlovas (Ērgļu) purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāOvīši
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāOzolkalni
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāPāces pļavas
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāPalšu purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāPaltupes me˛i
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāPaņemūnes me˛i
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāPašulienes me˛s
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāPāvilostas pelēkā kāpa
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāPelcīšu purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāPelēču ezera purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāPiešdanga
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāPildas ezers
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāPilskalnes Siguldiņa
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāPlatenes purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāPlieņciema kāpa
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāPluču tīrelis
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāPlunču ezera krasts
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāPokratas ezers
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāPopes zāļu purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāPosolnīca
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāPurgaiļu purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāPuzes smilšu krupja atradne
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāRaķupes ieleja
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāRandu pļavas
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāRaudas me˛i
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāRaunas Staburags
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāRauza
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāRiesta-D˛ūkstenes purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāRo˛u purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāRucavas īvju audze
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāRukšu purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāRuņupes ieleja
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāRušonu ezera salas
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāRūjas paliene
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāSakas grīņi
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāSaltais purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāSasaļu me˛s
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāSārnates purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāSātiņu dīķi
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāSedas purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāSer˛u tīrelis
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāSilabebru ezers
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāSitas un Pededzes paliene
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāSkrundas zivju dīķi
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāSkujaines un Svētaines ieleja
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāSkujines ezers
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāSlapjo salu purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāSloku purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāSofikalna me˛i
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāSpinduļu me˛i
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāSproģi
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāSpuļģu purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāStarinas me˛s
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāStiklu purvi
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāStompaku purvi
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāSupes purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāSventājas upes ieleja
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāSventes ezera salas
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāSvētes ieleja
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāŠepka
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāŠķibu purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāŠvēriņu purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāTāšu ezers
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāTaurīšu ezers
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāTebras ozolu me˛i
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāTetersalas purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāTimsmales ezers
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāTīrās sūnas purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāTīreļu purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāTīšezers
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāTosmare
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāTumes me˛i
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāUkru gārša
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāUngurpils me˛i
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāU˛ava
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāU˛avas augštece
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāVadaiņu purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāVāveres ezers
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāVecdaugava
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāVentas ieleja
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāVentas un Šķerveļa ieleja
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāVērenes gobu un vīksnu audze
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāVērenes purvi
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāVesetas palienes purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāVidusburtnieks
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāVidzemes akmeņainā jūrmala
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāVīķu purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāVīķvēnu purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāVirguļicas me˛i
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāViskū˛u sala
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāVitrupes ieleja
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāVjadas me˛i
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāZāgadu kalni
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāZaķu riests
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāZaļezera purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāZebrus un Svētes ezers
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāZemgaļu purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāZepu me˛s
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāZiemeļu purvi
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāZiemupe
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāZilaiskalns
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāZodānu purvs
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāZušu–Staiņu sēravoti
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāZvārde
dabas liegumu marķieris tumši zaļā krāsāZvirgzdenes ezera salas

Dabas rezervāts ir teritorija ar gandrīz neskartu dabu, kur uzturēties drīkst tikai ar īpašām atļaujām zinātniskās izpētes vajadzībām, lai nodrošinātu dabas procesu netraucētu attīstību.

Ikona dabas rezervātu apzīmēšanai - sarkans rombs ar tukšu vidu Teiču dabas rezervāts
Ikona dabas rezervātu apzīmēšanai - sarkans rombs ar tukšu vidu Krustkalnu dabas rezervāts
Ikona dabas rezervātu apzīmēšanai - sarkans rombs ar tukšu vidu Moricsalas dabas rezervāts
Ikona dabas rezervātu apzīmēšanai - sarkans rombs ar tukšu vidu Grīņu dabas rezervāts

Aizsargājamā jūras teritorija veidota bentisko jeb jūras dibena biotopu un sugu saglabāšanai, kā arī migrējošām putnu sugām nozīmīgo barošanās un ziemošanas vietu aizsardzībai.

Ainaži-Salacgrīva
Akmensrags
Irbes šaurums
Nida-Pērkone
Rīgas līča rietumu piekraste
Selga uz rietumiem no Tūjas
Vitrupe-Tūja

Dižkoki - lieli un veci koki, kam ir kultūrvēstures, izglītojoša vai zinātniska funkcija. Tiem ir liela nozīme vispārējās bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. To esamība, kā arī to apdzīvojošo sugu daudzveidība, ir labs vides kvalitātes raksturojums. Dižkoks uztverams kā patstāvīga ekosistēma un ir dzīvestelpa daudzām retām un apdraudētām zīdītāju, putnu, kukaiņu, sēņu u.c. organismiem. Koks dižkoka statusu iegūst, sasniedzot vienu no diviem kritērijiem - apkārtmēru vai augstumu. Kādi ir noteicošie lielumi ciparos un kā pareizi noteikt koka apkārtmēru, var uzzināt Sameklē savu dižkoku! vai infografikā Dižošanās LV100!

Dižkokam ir aizsargājama koka statuss neatkarīgi no tā, vai tam ir vai nav uzstādīta plāksnīte ar ozollapas attēlu.

Uz 2020. gada 1. janvāri ir apzināti un reģistrēti 10543 dižkoki.

Atbilstoši 2001.gada 20.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.131 „Noteikumi par aizsargājamiem dendroloģiskajiem stādījumiem ” Latvijā par dabas pieminekļiem – dendroloģiskajiem stādījumiem noteiktas 89 mākslīgi veidotas teritorijas, kas pārstāv dendroloģiskās un kultūrvēsturiskās vērtības un ir piemērotas sabiedrības izglītošanai, atpūtai un audzināšanai.

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Ausekļa Ramata Jurģukalna dendroloģiskie stādījumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Baldones Baltās pils parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Baldones sanatorijas parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Bauņu parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Brenguļu “Čiekuržu” dendroloģiskie stādījumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Briežmuižas lapegļu stādījumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Cēres parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Dendroloģiskie stādījumi “Vāgnera dārzs”
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Dīķeres parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Dzidras Smiltnieces dendroloģiskie stādījumi Nīgrandes “Rožkalnos”
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Emzes parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Garlība Merķeļa piemiņas dendroloģiskie stādījumi “Katlakalna priedes”
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Gaujienas “Vārpu” lapegļu aleja
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Gomeļmuižas parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Hoftenbergas parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Igora Medņa Lāčupes dendroloģiskie stādījumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Ilzenes parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Indrānu parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Jaunaglonas parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Jaunmēmeles parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Jaunsventes parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Jāņa Metuzāla dendroloģiskie stādījumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Juzefovas parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Kalētu mežaparks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Kalētu parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Kalsnavas dendrārijs
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Katvaru “Stirnu” dendroloģiskie stādījumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Kokneses parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Krotes parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Kurmāles “Sauleskalnu” dendroloģiskie stādījumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Ķeipenes parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Ķimales parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Lagzdenes parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Laidu “Jaunbrēdiķu” dendroloģiskie stādījumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Laizānu parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Langsēžu parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Latvijas Nacionālais botāniskais dārzs
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Leču parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Lēdurgas mežaparks “Zaļā birzs”
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Lielbērsteles parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Lielvārdes parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Lutriņu parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Malienas “Dārzniecības” dendroloģiskie stādījumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Manģenes dendroloģiskie stādījumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Medumu parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Mežotnes “Vanadziņu” dendroloģiskie stādījumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Mežvidu parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Nabes Sibīrijas ciedrupriežu stādījumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Naujenes mežniecības svešzemju koku stādījumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Nēķena parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Nurmižu parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Operas teātra mākslinieku dendroloģiskie stādījumi Inčukalna “Līgotnēs”
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Ostbahas baronu kapu dendroloģiskie stādījumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Ozupienes parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Padures “Vecleju” dendroloģiskie stādījumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Palsmanes parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Pamūšas parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Paula Galenieka dendroloģiskie stādījumi Baldones “Rozītēs”
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Priekuļu parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Puikules parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Rembates parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Rozališķu parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Rudbāržu mežaparks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Rumbas “Polīšu” dendroloģiskie stādījumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Runtortas parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Sāvienas baronu kapu dendroloģiskie stādījumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Silvas dendrārijs
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Skrīveru dendrārijs
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Skrīveru svešzemju koku stādījumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Stelpes “Grašu” dendroloģiskie stādījumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Stelpes “Iztekas” dendroloģiskie stādījumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Stelpes “Timuki” dendroloģiskie stādījumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Straupes “Klētnieku” lapegļu stādījumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Strazdes “Robežnieku” dendroloģiskie stādījumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Stūru parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Štakeldangas parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Talsu dendroloģiskie stādījumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Tārgales parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Tāšu Padures parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Tērvetes “Sprīdīšu” dendroloģiskie stādījumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Tukuma “Lauksargu” dendroloģiskie stādījumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Ulmales parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Upesmuižas parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Vārkavas parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Vecpils parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Vecsaules parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Vērgales parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Vidagas lapegļu alejas un stādījumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Višķu “Vītolu” dendroloģiskie stādījumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Zlēku parks

Šī dabas pieminekļu grupa ietver pamatiežu atsegumus, alas, avotus, ūdenskritumus, atsevišķas reljefa formas, kā arī citus ģeoloģiski nozīmīgus veidojumus.

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Abavas rumba
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Abavas Velnala
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Adamovas krauja
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Ainavu krauja un Ķaubju iezis
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Apes dolomīta atsegums
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Ānfabrikas klintis
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Ātraiskalns
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Baltavots un Melnavots
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Baltijas Ledus ezera krasta valnis pie Rīvas
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Bārbeles sērūdeņraža avots
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Bezdeligu klintis un Dambjupītes alas
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Bēršu drumlini
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Bolēnu Veselības avots
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Braslas ieži
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Brāžu krāces un Akmeņupītes ūdenskritums
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Buļļu kāpas
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Burtnieka smilšakmens atsegumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Cepļa (Jaunzemju) dolomīta atsegums
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Cimmermaņu krauja
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Cīruļu iezis un Blusu ala
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Dagdas ala
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Dambja iezis un Bruņa ala
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Dampeļu atsegums
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Daudas un Jodupītes ieleja
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Daugavas vārtu kraujas
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Dauģēnu klintis un alas
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Dāvida dzirnavu avoti
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Dolesmuižas atsegums
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Dolomītu krauja, Īļaku iezis un Vizuļu iezis
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Dongu Valna dūbe
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Dzelveskalna atsegumi un alas
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Dzērves-Bērziņu avoti
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Dzilnas iezis
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Elpju iezis un Vecandrijāņu klintis
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Embūtes gravas
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Ezernieku karsta kritenes
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Ežurgas klintis un Zivtiņu klintis
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Ērģeļu (Ērgļu) klintis
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Galmicu, Lejēju un Muižarāju klintis
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Gaujas Stāvie krasti (Valmierā)
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Gaujienas dolomīta atsegums
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Gobdziņu klintis
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Govs ala un avots
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Grīviņu iezis
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Grūbes dolomīta atsegums
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Gudzonu ala
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Gūdu klintis
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Gūtmaņa ala
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Imulas dolomīta klintis
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Inčukalna Velnala
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Īvandes ūdenskritumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Jaunžagatu krauja
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Jeru alas
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Jumpravas dolomīta atsegums
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Kaktiņu grava
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Kalamecu un Markuzu gravas
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Kalējala
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Kalna Klauku ala un avots
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Kalnamuižas kraujas
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Kalna Smīdu avots
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Kalnrēžu dolomītsmilšakmens atsegums
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Kalnu atsegums
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Kaltenes kalvas
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Kaltenes krasta veidojumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Kaļķupes klintis
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Kaļļu avoti
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Katrīnas iezis
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Kazugrava
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Kājiņu ala
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Ketleru atsegumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Klintaines sausgultne un karsta kritenes
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Klūnu atsegums
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Korkuļu sausgultne un pazemes upe
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Krauju akmeņu saliņa
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Kraukļu aiza
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Krāču kalni
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Krākas (Svētes Dreimaņu) avoti
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Kuiķuļu Upurala (Lībiešu Upuralas)
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Kulšenu avots
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Kvēpenes ala
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Ķūķu klintis, Ēdernieku klintis un Leimaņu iezis
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Langsēdes klintis
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Launagiezis
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Lejasbindu krauja
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Lēģernieku atsegums
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Lielā Ellīte
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Liepas iezis - Baltā klints
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Līču slāņi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Līču-Laņģu klintis
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Līčupes atsegums
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Līdumnieku avots
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Lodes bruņuzivju iegulav

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Loša atsegums
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Lustūzis
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Lūrmaņu atsegumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Mālkalnes avoti
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Neļķu klintis un alas
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Nidas pludmalev

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Ogļukalna atsegums
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Ogres dolomīta kraujav

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Pavāru atsegumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Pāvilostas-Ulmales stāvkrasts
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Peldangas labirints
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Pētera ala
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Pietraga Sarkanās klintis
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Piķenes krauja un alas
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Pitragsupes krasti
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Plieņu atsegumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Polbrenču un Dukuļu avoti
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Pūsēnu kalns
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Radžu ūdensrijēji un sausgultne
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Raiskuma Sarkanās klintis
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Raganu klintis
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Randātu klintis un Tilderu krauja
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Rauņa lejteces ieži
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Raunas Staburags
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Rauņa slāņi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Rāmnieku atsegumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Riežupes Smilšalas
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Riežupes ūdenskritums un atsegumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Rīteru sausgultne un karsta kritenes
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Roču ala
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Rumbiņas ūdenskritums
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Rundānu Valna dūbe
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Saltavots
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Sandarišķu karengravas
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Sautas kalns
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Sēra dīķi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Sietiņiezis
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Silmaču iezis un alas
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Silzemnieku avoti
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Simtēnu (Dzirnes) ala
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Skaistkalnes karsta kritenes
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Skaņaiskalns
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Spiģu ala
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Spriņģu iezis
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Sproģu gravas
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Staburags
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Staiceles dzelzsavoti
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Staldzenes stāvkrasts
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Stiglavas atsegumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Stoķu klintis un Patkula ala
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Stūķu iezis
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Svētciema akmeņu saliņas
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Svīķupīte un Kautraka gravas
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Šķerveļa lejteces dolomīta atsegums
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Šķēdes atsegums
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Tītmaņu iezis
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Vaives lejteces ieži
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Valgales rumba (Sudmaļu ūdenskritumi)
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Vanagu iezis
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Vecmelderu avoti
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Veczemju klintis
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Velna acs avots
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Ventas rumba
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Vējiņu alas un Elles bedres
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Vidagas dolomīta atsegumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Viesulēnu slāņi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Vīksnu alas
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Viļušu avots
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Virsaišu ūdenskritums
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Vizlas lejteces atsegumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Zanderu dolomīta alas
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Zaņas lejteces atsegumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Zartapu grava
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Zebrus avoti
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Ziedleju klintis
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Zilo kalnu Šlīteres krauja
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Zīlēnu saldūdens kaļķiežu iegula
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Zoslēnu atsegumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Zvārtes iezis
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Žagatu klints

Izslēgti no iekļaušanas dabas pieminekļu sarakstā

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Gavēņu atsegumi

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Karogu labirints

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Vecsautiņu avoti

Mikroliegumi ir teritorijas, kas tiek noteiktas, lai nodrošinātu īpaši aizsargājamas sugas vai biotopa aizsardzību ārpus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, kā arī īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, ja kāda no funkcionālajām zonām to nenodrošina. Līdzīgi kā īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, mikroliegumos ir aizliegtas vai ierobežotas darbības, kas apdraud retās sugas vai biotopa pastāvēšanu.

Plašāka informācija par mikroliegumiem sadaļā Mikroliegumi >>>

Visas Eiropas Savienības (ES) valstis ir apņēmušās izveidot kopīgu aizsargājamo teritoriju tīklu ar nosaukumu Natura 2000. Kopš 2004. gada arī Latvija ir izveidojusi savu daļu no šī tīkla.

Plašāka informācija par Natura 2000 teritorijām sadaļā Natura 2000 >>>

Latvijā ir sešas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas un to kompleksi, kas novērtēti kā starptautiski nozīmīgas mitrāju teritorijas jeb Ramsāres vietas.

Plašāka informācija sadaļā RAMSAR mitrāji >>>