Tēmu piedāvājums nodarbībām
Dabas izglītības centru piedāvājums nodarbībām 1.-4.klašu skolēniem  (PDF 0,47 MB)
Dabas izglītības centru piedāvājums nodarbībām 5.-9.klašu skolēniem  (PDF 0,68 MB)
Dabas izglītības centru piedāvājums nodarbībām 10.-12.klašu skolēniem  (PDF 0,58 MB)