LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Saites Saites
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Ziņas

2012-03-21
Latvijas un Igaunijas sugu un biotopu eksperti tiekas Alūksnē

Lai apmainītos ar informāciju un pieredzi par aizsargājamo sugu un biotopu pētījumiem projekta „Zaļais koridors” teritorijā, „Jaunsētās” pie Alūksnes ezera no š.g. 14. līdz 16.martam uz semināru pulcējās Latvijas un Igaunijas projektā iesaistītie eksperti.

Viens no galvenajiem semināra uzdevumiem bija pārrunāt pielietotās metodes un paņēmienus aizsargājamo sugu un biotopu kartēšanā un kvalitātes izvērtēšanā, kā arī ievākoto datu apkopošanu un izmantošanu datu bāzei. Projektā aktuāls jautājums ir medņu riesta vietu izpēte un apsaimniekošana, abu valstu eksperti dalījās pieredzē par pielietotajām metodēm un putnu uzskaites precizitāti. Ar lielu interesi tiks gaidīti lidvāveres potenciālo biotopu apsekošanas rezultāti, jo esošā informācija par sugas stāvokli gan Latvijā, gan Igaunijā liek domāt, ka suga varētu būt tuvu izzušanai šajā reģionā, kas ir sugas izplatības areāla dienvidrietumu robeža. Reto taureņu atradņu salīdzināšana dotu pamatu pievērst uzmanību līdz šim neatrasto sugu meklēšanai, jo, visticamāk, tās apdzīvo piemērotus biotopus abās pusēs robežai.

Interesantas diskusijas un pieredzes apmaiņa izvērsās sarunās par aizsargājamiem meža biotopiem, meža ganībām un parkveida pļavām. Attiecībā uz atsevišķiem Eiropas Savienības aizsargājamiem biotopiem valstu interpretācijas nedaudz atšķiras, piemēram, purvainajiem un staignāju mežiem. Meža ganības un parkveida pļavas Igaunijā ir ilgstoši pētītas, atšķirībā no Latvijas, dodot iespēju mācīties no partneru pieredzes.

Aizsargājamo sugu un biotopu inventarizācija tiks veikta 2012. un 2013.gadā, pievēršot īpašu uzmanību pļavu un mežu biotopu apsekošanai aizsargājamo ainavu apvidū „Veclaicene”, ķikutu un medņu pētījumiem, upju straujteču aizsargājamo biotopu kartēšanai un citiem pētījumiem. Iegūtā informācija tiks izmantota apsaimniekošanas rekomendāciju sagatavošanai un ievadīta datu bāzē, dodot iespēju to turpmāk izmantot speciālistiem un apsaimniekotājiem.

Finansējums projektam piešķirts Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros.


Sandra Ikauniece
Vidzemes reģionālā administrācija
Projekta „Zaļais koridors” vadītājaKomentāri
Vārds, uzvārds :
Komentārs :
Ievadiet drošības kodu: