LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Saites Saites
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Ziņas

2012-05-02
Projekta „Zaļais koridors” ekspertu tikšanās Igaunijā
Lai pārrunātu aizsargājamo sugu un biotopu inventarizācijas metodes un tuvākos plānotos darbus, projektā „Zaļais koridors” iesaistītie eksperti tikās Igaunijā, Vasknas lauku tūrismā fermā pie Hanjas.

Seminārā eksperti darba grupās pārrunāja pielietotās metodes un paņēmienus aizsargājamo sugu un biotopu inventarizācijai, kā arī biotopu apsaimniekošanas un monitoringa jautājumus. Tika apmeklētas vairākas teritorijas, diskutējot par sugu un biotopu izvērtēšanas metodiskajām atšķirībām, kā arī izbaudot pārplūdušo Melnupes palieņu pļavu ainavu.

Lielu interesi raisīja Jāņa Pērles stāstītais par paveikto Lielajā talkā, atjaunojot Palsas upes straujteci. Semināra dalībnieki apmeklēja līdzīgus koku sanesumus dabas liegumā pie Hanjas un apsprieda praktiskos risinājumus upes biotopa sakopšanai, kā arī nepieciešamo apsaimniekošanas monitoringu. Projekta ietvaros upju straujteču atjaunošanas pasākumi ieplānoti gan Latvijas, gan Igaunijas teritorijā.
Finansējums projektam piešķirts Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros.
 
Sandra Ikauniece
Vidzemes reģionālā administrācija
Projekta „Zaļais koridors” vadītāja

Komentāri
Vārds, uzvārds :
Komentārs :
Ievadiet drošības kodu: