LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Saites Saites
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Ziņas

2012-10-25
Jauna atradne retai vaboļu sugai
Igaunijas – Latvijas programmas projekta "Saskaņota dabas teritoriju apsaimniekošana Igaunijas un Latvijas pierobežā" jeb "Zaļais koridors" ietvaros, apsekojot projekta teritorijas, šajā vasarā Apes novadā valsts mežā atrasta reta vaboļu suga – sarkanais plakanis (Cucujus cinnaberinus). Latvija atrodas šīs sugas izplatības areāla ziemeļu perifērijā, tādēļ līdz šim retā vabole Latvijā uzieta tikai piecās vietās – Ābeļos, Pededzes apkārtnē, Slīterē, Moricsalā un Gruzdovas mežos.
 
Latvijas valsts mežu vides plānošanas speciālistam Mārtiņam Kalniņam reto vaboli sanāca atrast nejauši, meklējot citu retumu – dzeltenkrūšu ēnvaboli. Pēc diezgan gara un nogurdinoša bridiena pa slapju, ar kritalām pilnu mežu Igaunijas pierobežā, kādā nogabalā uz ļoti lielas apses kritalas cerētās ēnvaboles vietā cits retums - sarkanais plakanis. Prieks bija dubults. Tā ir jauna atradne Latvijā, tālu no citām, un pašam pētniekam pirmo reizi sanāca šo vaboli ieraudzīt dabā.
 
Situācija nogabalā – daudz lielu apšu kritalu ar mazu skaitu augošu apšu – M.Kalniņam viesa bažas par vaboles dzīvotnes nākotni: „Sargājot tikai vienu nogabalu, vabole ilgi nedzīvos. Tikai paskatoties plašāk – uz blakus kvartālos esošajiem nogabaliem un tajos augošajām koku sugām, sapratu, ka, gudri saimniekojot – kombinējot neko nedarīšanu vienos meža nogabalos ar apšu mežu atjaunošanos veicinošu meža apsaimniekošanu citos nogabalos, var nodrošināt sarkanajam plakanim dzīves telpu ilgākā laika posmā."
 
Šī vaboļu suga ir apdraudēta un aizsargājama ne vien Latvijā, bet arī Eiropas mērogā. Sarkanais plakanis apdzīvo bioloģiski vecus platlapju mežus. Vaboles un to kāpuri dzīvo zem lapu koku, galvenokārt, apšu un ozolu, 1-3 gadus vecu kritalu trūdošās mizas. Reti sastopamais kukainis pārtiek no koka lūksnes un uz tās augošajām sēnēm, reizēm – arī no citu kukaiņu kāpuriem, taču nebojā augošus kokus. Paiet divi gadi, līdz sarkanais plakanis no olas izaug par pieaugušu vaboli.

Dabas aizsardzības pārvaldes
Dabas izglītības un uzraudzības departaments
Foto: M.Kalniņš

Komentāri
Vārds, uzvārds :
Komentārs :
Ievadiet drošības kodu: