LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Saites Saites
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Ziņas

2012-10-29
Meža biotopu ekspertu seminārs Ziemeros
Pirmo sniegu var sagaidīt dažādi – siltā istabā pie tējas krūzes, autoservisā riepu maiņas rindā vai izbaudot sniega baltumu dabā. Igaunijas-Latvijas programmas atbalstītā projekta „Zaļais koridors” meža biotopu eksperti izvēlējās semināru mežā.
 
Sadarbībā ar Meža konsultāciju un pakalpojumu centru (MKPC) 2012. gada 26. oktobrī aizsargājamajā ainavu apvidus „Veclaicene” Ziemeru mežos notika seminārs par aizsargājamiem meža biotopiem. Tajā piedalījās projektā iesaistītie eksperti, AS Latvijas Valsts meži Austrumlatvijas reģiona speciālisti un jaunie meža biotopu eksperti, kuri sertifikātu ir ieguvuši nesen. Liels paldies par piedalīšanos jāsaka LMI „Silava” zinātniecei Baibai Bambei.
 
Projekta „Zaļais koridoros” teritorijā biotopu inventarizācija tuvojas noslēgumam, un ir skaidrs, ka Ziemeru pagastā ir koncentrējušās vērtīgākās aizsargājamo meža biotopu platības. Seminārā uzmanība vairāk tika pievērsta aizsargājamajiem boreālajiem un purvainajiem mežiem. Apsnigušie augi ļāva vairāk koncentrēties audzes struktūras elementu izvērtēšanai, rosinot spraigas diskusijas. Tomēr sniegs netraucēja aplūkot dažas aizsargājamās sūnu sugas, piemēram, tūbaino bārkstlapi (Trichocolea tomentella) un ēnāja stāvaini (Hylocomium umbratum). Bet liesmainā egļu piepe (Pycnoporellus fulgens) uz lielām egļu kritalām liesmoja arī cauri sniegam. Sīciņā Hellera ķīļlape (Anastrophyllum hellerianum) uz priežu kritalām bija mazliet iesalusi mitrajā sniegā. Tomēr pieredzējušajam Uģim Bergmanim izdevās to atrast, dodot iespēju jaunajiem ekspertiem aizsargājamo sūnu apskatīt un iemācīties to atpazīt.
 
Noslēgumā MKPC apmācību centrā „Mežtekās”, kas iekārtots 1905. gadā celtā medību pilī, semināra dalībnieki dalījās ar pieredzi, kas radusies rakstot eksperta atzinumus, un analizēja dažādus slēdzienu piemērus.
 
Sandra Ikauniece
Vidzemes reģionālā administrācija
Projekta „Zaļais koridors” vadītājā

Komentāri
Vārds, uzvārds :
Komentārs :
Ievadiet drošības kodu: