LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Saites Saites
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Ziņas

2012-12-19
Medņiem būs labāka riestošanas vietu izvēle

Alūksnes novada Ziemeru meži vienmēr bijuši slaveni ar medņiem. Diemžēl putnu skaits pēdējo gadu laikā samazinājies, un, līdzīgi kā pārējā valsts teritorijā, viens no iemesliem ir riestošanas vietu aizaugšana. Igaunijas-Latvijas programmas atbalstītā projekta „Zaļais koridors” ietvaros medņu dzīves apstākļu uzlabošanai pievērsta liela uzmanība.
 
Pagātnē veikt meliorācijas darbu dēļ skrajie riestu meži aizaug ar eglēm un vaivariņiem, kļūst mednim nepiemēroti – teritorija top nepārskatāma, mainās veģetācija, kā rezultātā lielajam putnam ir grūtības brīvi pārvietoties un novērtēt ienaidnieka tuvošanos.
 
Riesta vietu apstākļu uzlabošana projekta ietvaros notikusi talku veidā, bet 2012. gada nogalē lielāku darba apjomu veikšanai piesaistīti līgumdarbinieki. Sadarbībā ar ornitologu Aivaru Petriņu un AS LVM Austrumvidzemes mežsaimniecības speciālistiem rudenī tika izvēlētas vietas, kurās visvairāk nepieciešams veikt paaugas egļu izciršanu, lai uzlabotu riestošanas apstākļus. Decembra vidū kopšanas darbi 51 ha platībā Ziemeru pagastā pabeigti, aizaugušie purviņi kļuvuši daudz skrajāki. Vecās priežu audzes arī izskatāsvairāk piemērotas medņa spārnu plašajam atvēzienam.
 
Darbu gaitā saudzēti nokaltušie koki un kritalas, kā arī atsevišķas lēni augošas egles, kuru zemu nolīkušie zari ir laba paslēptuve medņu vistām. Nākošajos gados medņu uzskaites rādīs, kādi rezultāti bijuši šim darbam un vai ir iespējams pozitīvi ietekmēt medņu skaitu, samazinot riestu aizaugumu.
 
Mazākos apjomos Ziemeros talku veidā darbi turpināsies arī 2013. gadā. Finansējums projektam piešķirts Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros.
 
Sandra Ikauniece
Vidzemes reģionālā administrācija
Projekta „Zaļais koridors” vadītājaKomentāri
Vārds, uzvārds :
Komentārs :
Ievadiet drošības kodu: