LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Ziņas

2013-06-20
Noslēdzies radošo darbu konkurss

Agita Matule "Mīlestība mīt koka dobumā"

No 2013. gada 18. aprīļa līdz 15. maijam norisinājās zīmējumu un radošo darbu konkurss „Dzīvība kokā”, ko LIFE+ projekta "EREMITA MEADOWS" (LIFE09/NAT/LV/000240) ietvaros organizēja Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūts un Dabas aizsardzības pārvalde.
 
Konkursā tika aicināti piedalīties jaunie dabas draugi – vispārizglītojošo skolu 1.-12. klašu skolēni un arodskolu audzēkņi, kuri vēlējās vairāk uzzināt par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām Natura 2000 Latvijā un tajās mītošajām aizsargājamajām sugām, parādīt savu pozitīvo attieksmi pret dabu, iesaistīties dažādu dabas aizsardzības pasākumu īstenošanā, kā arī radoši izpausties dažādās literatūras, vizuālās mākslas un radošo darbu tehnikās.
 
Lai piedalītos konkursā, tā dalībniekiem vajadzēja iesniegt vizuālās mākslas radošos darbus brīvā tehnikā izpildītus zīmējumus, no brīvi izvēlētiem materiāliem gatavotus veidojums, kokgriezumu, adījumu, pinumu vai tamborējumu objektus, u.c. vai literāros darbus (proza vai dzeja) par dabas vērtību saglabāšanu un popularizēšanu dabas liegumos “Eglone”, “Sitas un Pededzes paliene”, “Lubāna mitrājs”, “Raķupes ieleja” vai dabas parkos “Embūte”, “Ogres ieleja”, „Kuja”, “Dvietes paliene” un “Silene”. Kopumā konkursā tika iesniegti 86 darbi no dažādiem Latvijas novadiem.
 
Konkursa darbi tika vērtēti trīs vecuma grupās: 1.- 4. klašu grupa, 5.-8. klašu grupa un 9.-12. klašu un arodskolu audzēkņu grupa. Darbus vērtēja kompetenta žūrija: projekta darba grupa un pārstāvji no Daugavpils Universitātes Mūzikas un mākslu fakultātes, Daugavpils pilsētas domes Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes un LIFE+ projekta "HerpetoLatvia".
 
1.-4. klašu grupā pirmo vietu ieguva Ogres sākumskolas 1b klase ar kolāžu „Koki ir dzīvi”, 5.-8. klašu grupā uzvaru dalīja Agita Matule no Balvu amatniecības vidusskolas 7. klases ar zīmējumu "Mīlestība mīt koka dobumā", Eva Kucina no Daugavpils 12. vidusskolas 8.klases ar literāro darbu „Dzīvība kokā” un pērļotājas no Rugāju novada Eglaines pamatskolas 6.klases. Savukārt 9.-12. klašu grupā par labākajām tika atzītas Krista Kivkucāne, Evija Lielbārde, Gunta Slišāne, Baiba Zvejniece, Guna Kurgane no Balvu amatniecības vidusskolas 12. klases ar izšūtu kaklasaišu kolekciju "Kukaiņu un džentelmeņu simbioze", Zaiga Vaišļa no Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas 9. klases ar literāro darbu „Dzīvība kokā” un Anna Laganovska no Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas ar zīmējumu „Koks ir dzīvība”.
 
Konkursa dalībniekiem bez saņemtajām balvas un pateicības rakstiem būs arī iespēja kopā ar Daugavpils Universitātes zinātniekiem un Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistiem 2013. gada septembrī piedalīties dažādos izzinošos pasākumos, kas norisināsies minētajās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Savukārt interesantākie konkursa darbi, minot autora vārdu un uzvārdu, tiks izmantoti dažādās dabas aizsardzībai veltītās izstādēs.
 
Laura Vīndedze
Projektu vadītāja
Dabas aizsardzības pārvalde
Dabas izglītības un uzraudzības departaments
Darbu fotogrāfijas: Vita ViļevkoKomentāri
Vārds, uzvārds :
Komentārs :
Ievadiet drošības kodu: