LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Ziņas

2013-06-28
Sedas purvā tapuši divi jauni skatu torņi

Šogad, jūnija vidū Sedas purvā pabeigta divu jaunu skatu torņu būvniecība. Jaunie torņi un pie tiem uzstādītie informatīvie stendi par Sedas purva dabas liegumā sastopamajām dabas vērtībām ierīkoti Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā projekta “Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās” ietvaros.
 
Viens no skatu torņiem atrodas kūdras izstrādes lauka malā un no tā iespējams vērot gan kūdras ieguves procesu, gan mežainās ainavas. Pie torņa apmeklētāji, sekojot norādēm, var nokļūt pa tuvumā esošo dabas taku. Otrs ir putnu vērošanas tornis, kas uzcelts iepriekšējā torņa vietā, kas laika gaitā bija nolietojies un apmeklētājiem kļuvis bīstams. Pie šī torņa var nokļūt, iebraucot Sedas purva dabas liegumā no Jērcēnu puses. Torņa apkārtnē apmeklētāju ērtībām ir ierīkots arī stāvlaukums un tualete.
 
Sedas purvs ir viens no lielākajiem dabas liegumiem Latvijā. Lieguma centrālajā daļā turpinās aktīva kūdras ieguve, bet izstrādātajās platībās ir izveidojušās seklas, daļēji aizaugušas ūdenstilpes, kas ir ļoti piemērotas gan ūdensputnu ligzdošanai, gan ir nozīmīgas gājputnu atpūtas vietas migrācijas laikā.
 
2009.gadā Dabas aizsardzības pārvalde dabas liegumā uzstādīja skatu platformu un informatīvo stendu, savukārt 2010.gadā - sadarbībā ar a/s Latvijas valsts meži Austrumvidzemes mežsaimniecību šajā vietā ierīkota 12 km gara dabas taka.
 
Rita Jakovļeva,
Dabas aizsardzības pārvaldes
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Foto: R.ZepaKomentāri
Vārds, uzvārds :
Komentārs :
Ievadiet drošības kodu: daba.gov.lv administrācija
2013-07-22 11:36

Taka jeb kājenieku maršruts ir izejams, arī norādes tur ir uzstādītas. Arī ārpus Latvijas, t.i. ārzemēs bieži sastopami desmitiem km gari tūrisma maršruti, kas iet pa lauku ceļiem un taciņām, arī gar privātīpašnieku zemēm, mājām un diemžēl arī suņiem. Konkrētās takas unikālums slēpjās faktā, ka ejot pa to, iespējams vērot kūdras izstrādes vietas. Sedas purvs nav purvs tā tradicionālajā izpratnē, jo šeit jau gadiem notiek šī kūdras izstrāde, ko nereti tūristiem arī ir interesanti pavērot. Konkrētais tūrisma maršruts tika nomarķēts tieši tamdēļ, ka bieži gadījās liegumā sastapt cilvēku grupiņas, kuri atbraukuši pastaigāt (tai skaitā arī paskatīties kūdras laukus un šaursliežu dzelzceļu) un nereti gadījās tā, ka viņi norāžu trūkuma dēļ mēdza apmaldīties.


G.B.
2013-07-01 12:46

To dabas taku labāk nereklamējiet. Nostaigāt 8 kilometrus pa meža ceļu, kuram abās pusēs saauguši kārkli vai šaursliežu dzelzceļa sliedēm. Izskaidroties ar kūdras rakšanas tehnikas sargu un viņa suni... kaut kas tur galīgi nav izdomāts līdz galam...