LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Saites Saites
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Ziņas

2013-09-04
Vides gidi talko Veclaicenes „Mauriņos”
Projekta „Zaļais koridors” ietvaros jau pagājušā gada vasarā aizsargājamo ainavu apvidū „Ziemeļgauja” notika talka reto, parkiem līdzīgo pļavu atjaunošanai. Šogad 16.-17.augustā līdzīga talka notika „Mauriņos”.
 
Saimniecība "Mauriņi" atrodas Alūksnes novada aizsargājamo ainavu apvidū Veclaicene. Tā ir dabai draudzīga saimniecība, kuras pamatmoto ir dzīvot un darboties saskaņā ar dabas likumiem, rādot, kā ikdienā dzīvot un strādāt, ievērojot dabas kopsakarības, īstenojot metodes, kuru būtība ir dabai draudzīga un labvēlīga, nodrošinot ilgtspējību. Te var iepazīties ar dažādiem dzīvniekiem – trušiem, kazām, cūkām, govīm, zirgiem t.sk. eksotiskiem – Kamerūnas aitām un baibakiem. Pateicoties plašām dzīvnieku ganībām  saimniecības apkārtnē veidojas savdabīga parkveida pļavu ainava, kāda valstī reti saglabājusies.
 
„Mauriņu” saimniece Gunta Virka pirms darbu sākšanas talkotājiem pastāstīja par savu saimniekošanas filozofiju, paveiktajiem un plānotajiem darbiem. Talkas laikā tika izzāģēti krūmi plašo ganību malā, atjaunojot parkveida ainavu pie ezera Lielais Paiķis. Pēc darbu beigšanas skatam paverās ainaviska ezera mala ar veciem bērziem. Pārbaudīt paveiktos darbus atnāca paši ganību iemītnieki - zirgu bariņš.
 
Samniecībā notikušajā talkā aktīvi piedalījās arī vides gidi no visas Latvijas. Viņiem tā bija iespēja bagātināt zināšanas par šo reto dzīvotni. Vides gidu darbības mērķis ir veicināt saudzējošu un cieņpilnu attieksmi pret dabu un dzīves vidi, bet misija – bagātināt un mainīt cilvēka apziņu, izpratni, vērtību sistēmu un uzvedību. Vairāk par vides gidiem šeit >>>.
 
Talkošanas darbu pauzēs aktīvā sēņu pētniece un vides gide no Dabas muzeja Inta Dāniele mazliet pasēņoja talkošanas vietā, un rezultātā tapa saimniecības sēņu saraksts, kas ietver vismaz 40 sēņu sugas.
 
Sandra Ikauniece
Projekta „Zaļais koridors” vadītāja
 
Projektam finansējums piešķirts Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros, tiek realizēts Dienvidigaunijas un Ziemeļvidzemes pierobežas reģionā.Komentāri
Vārds, uzvārds :
Komentārs :
Ievadiet drošības kodu: