LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Ziņas

2013-10-15
Latvijas un Itālijas ĪADT apmainās ar pieredzi brīvprātīgā darba organizēšanā
 
Oktobra pirmā nedēļa Ķemeru nacionālajā parkā tika aizvadīta saulainās Itālijas noskaņās. ES Grundtvig projekta „Brīvprātīgā darba organizēšana Eiropas ĪADT” ietvaros te pieredzes apmaiņā bija ieradušās divas brīvprātīgā darba pārstāves no Itālijas.
 
Savā dzimtenē Klaudija (Claudia Alessandrelli) un Sonja (Sonia Ciarfella) pārstāv nevalstisko organizāciju „Inachis”, kas nodarbojas ar brīvprātīgā darba organizēšanu Itālijas dabas teritorijās ciešā sadarbībā ar šo teritoriju administrācijām. Viena no galvenajām vietām, kur šādā veidā tiek organizēts brīvprātīgais darbs, ir Abruco nacionālais parks Itālijas vidienē (Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise). No 19. līdz 25. augustam projekta ietvaros to apmeklēja Dabas aizsardzības pārvaldes valsts vides inspektore Agnese Balandiņa un Ķemeru nacionālā parka fonda pārstāve Vita Caune. Šī brauciena mērķis bija gūt praktisku pieredzi sadarbības īstenošanā starp valsts un nevalstisko sektoru brīvprātīgā darba organizēšanā īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kā arī izpratni par pienākumu un atbildības sadalījumu iesaistīto pušu starpā. Papildus šī mērķa īstenošanai, abas Latvijas pārstāves arī praksē atkārtoti pārliecinājās, ka brīvprātīgo darbu ir veiksmīgi iespējams izmantot teju jebkurā dabas aizsardzības jomā – teritoriju apsaimniekošanā, tūrisma infrastruktūras uzturēšanā, dabas izglītības piedāvājuma nodrošināšanā, apmeklētāju informēšanā un pat uzraudzībā.
 
Itālijā gūtā pieredze izrādījās tik vērtīga, ka tika nolemts to turpināt un pilnveidot, uzaicinot nevalstiskās organizācijas pārstāves uz Latviju šejienes apstākļu iepazīšanai un praktiskai pieredzes apmaiņai par brīvprātīgā darba attīstīšanas iespējām pie mums. Uzturēšanās laikā Ķemeru nacionālajā parkā abas sievietes izmēģināja visdažādākos darbus, ko nākotnē varētu veikt brīvprātīgie – gan pļavu apsaimniekošanu un tūrisma maršrutu marķēšanu, gan radošo darbnīcu vadīšanu un dalību citās dabas izglītības aktivitātēs. Dzimtenē Klaudija un Sonja atgriezās ar jauniem iespaidiem un iedvesmojošām idejām, aiz sevis atstājot gan veiksmīgi padarītus darbus, gan vērtīgus padomus brīvprātīgā darba organizēšanai mūsu apstākļos.
 
Lai arī brīvprātīgo darba organoizēšanā Dabas aizsardzības pārvaldē ir zināma pieredze – esam uzņēmuši gan ārvalstu brīvprātīgos, kuri pie mums pavadījuši vairākus mēnešus, gan vietējos, kuri bieži ierodas vien uz pāris stundām konkrētu darbu veikšanai – šīs jomas potenciāls un sniegtās iespējas joprojām netiek pienācīgi izmantotas. Tādēļ nākotnē tiks nopietni strādāts, lai Grundtvig projekta ietvaros gūtā pieredze un zināšanas kļūtu par stimulu situācijas mainīšanai.
 
Viens no iespējamiem risinājumiem varētu būt citu potenciāli ieinteresēto pušu, piemēram, nevalstisko organizāciju, iesaistīšana. Kopīgiem spēkiem mums varētu izdoties ne tikai paveikt krietni vairāk mūsu dabas teritorijās ļoti nepieciešamu darbu, bet arī nodrošināt dažādu sabiedrības grupu iesaistīšanos tajās, rūpīgāk piedomājot pie dabas aizsardzības aktivitāšu „pasniegšanas” un organizēšanas veida. Nepastarpināta, personīga pieredze būtu efektīvākais veids, kā gūt paliekošu izpratni par šo pasākumu nozīmi, pie viena vairojot apziņu par savu ieguldījumu vērtību saglabāšanā turpmākajām paaudzēm.
 
 
Agnese Balandiņa
Projekta “Brīvprātīgā darba organizēšana Eiropas ĪADT”
koordinatoreKomentāri
Vārds, uzvārds :
Komentārs :
Ievadiet drošības kodu: