Ziņas

2014-03-26
Mācību diena dabas klasē „Ieži piekrastē”

 
Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Cilvēki un daba" ietvaros aizvadīta mācību diena „Ieži piekrastē”. Tajā piedalījās četru klašu skolēni no Salacgrīvas vidusskolas un Baumaņu Kārļa Viļļķenes pamatskolas.

Daba ir kā labākā mācību klase pasaulē. Dabas izzināšana nav vienkāršs process. Noteikti jāievēro sistēmiskums un sistemātiskums. Informācija par dabu un tās sakarībām skolēna apziņā veidojas pamatojoties uz sajūtām, uztveri, priekšstatiem un domāšanu. Mums, pieaugušajiem, svarīgi, lai skolēnos veidojas atbildības jūtas pret apkārtējo vidi, pret dabu. Mazsvarīga nav arī disciplinētība dabā. Lai tas viss tiktu sasniegts, jāizvēlas sākumskolas skolēniem piemērotu nodarbību saturu un apguves metodes, jāizmanto daudzveidīgus, aktivitātes veicinošus darbošanās veidus. Mums, Salacgrīvas vidusskolas skolotājiem, labs palīgs ir Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas Salacgrīvas biroja darbinieki. Sākumskolas skolēni vislabāk pazīst Intu Somu, jo viņa visbiežāk vada skolēniem nodarbības, kuras tiek plānotas kopā ar skolotājiem. Šāda kopīga darbošanās skolēniem rada iespēju dabaszinību stundās gūtās zināšanas pārbaudīt, nostiprināt un papildināt, dabojoties dabā. Reizēm nodarbībās tiek pieaicināti klāt arī citi speciālisti. Tā tika plānota mācību diena dabā pie Veczemju klintīm „Ieži piekrastē” kopā ar izcilu dabas pētnieku Andri Grīnbergu.

25. marta rīts pienāca vējains un apmācies, bet ar cerību, ka lietus tomēr nebūs. Cerības neattaisnojās. Neilgi pirms došanās ceļā sāka pamatīgi līt. Tomēr, nonākot pie Sarkanām jeb Veczemju klintīm, lietus bija pārstājis. Skolēnu pulciņš bija paprāvs, jo mācību dienā kopā pulcējās Viļķenes un Salacgrīvas skolēni. Visus sagaidīja Andris Grīnbergs. Vējš nebija rimis, bet visi, apņēmības pilni uzzināt kaut ko jaunu, devās kopā ar Andri un Intu alu un iežu izpētē. Skolēni tika sadalīti jauktās grupiņās, lai veicinātu sadarbību starp abu skolu ceturtklasniekiem. Tika veikti pētījumi, pierakstīti pētījuma rezultāti. Skolēni kopā ar Andri Grīnbergu mērīja alu garumus, augstumus, pētīja nišas, plaisas, pilārus, slīpslāņojumus, dažādus nospiedumus. Liela uzmanība tika pievērsta arī klints bojājumiem, izdarīti secinājumi, kā un kāpēc tie radušies. Andris runāja ar bērniem arī par kultūrvēsturiskām vērtībām. Tika uzdoti jautājumi, saņemtas atbildes. Laiks paskrēja nemanot.. Mācību diena izdevusies lieliska. Uzzināts daudz jauna. Uz Veczemju klintīm, tur ierodoties kopā ar ģimenēm, draugiem, skolēni noteikti skatīsies jau ar zinošāku skatienu un daudz interesanta varēs pastāstīt arī citiem. Un, protams, bija jauki pabūt kopā ar kolēģiem un skolēniem no Viļķenes pamatskolas.
 
Lolita Valaņina
Salacgrīvas vidusskolas skolotāja
 
Pasākums notika prjekta "Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai" ietvaros.
Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.

Komentāri
Vārds, uzvārds :
Komentārs :
Ievadiet drošības kodu: