LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Ziņas

2015-07-10
Veclaicenē notiks seminārs- diskusija par bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanu

Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. -  2014. gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekts Nr. 4.3-24/NFI/INP-003 „Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā” Dabas aizsardzības plāna aizsargājamo ainavu apvidum “Veclaicene” izstrādes ietvaros laipni aicināti uz semināru – diskusiju “Aktualitātes bioloģiski vērtīgo zālāju aizsardzībā un apsaimniekošanā”
 
Seminārs notiks 2015.gada 16.jūlijā plkst. 11:00 Korneti, Veclaicenes pagasts, Alūksnes novads, “Vaiņagi” un apkārtnē.
 
Runāsim par zālāju daudzveidību, to ainavisko, bioloģisko un sociālo nozīmi, piemērotāko apsaimniekošanu, un par jaunās lauku attīstības programmas nosacījumiem zālāju apsaimniekošanā.
 
Semināra praktiskajā daļā iepazīsim augu sugu un zālāju daudzveidību dabā kopā ar ekspertiem.
 
Aicinām piedalīties zālāju apsaimniekotājus, par novada teritorijas plānošanu atbildīgos darbiniekus pašvaldībās, lauksaimniecības jautājumu profesionāļus un citus interesentus!
 
Sīkāka informācija par projekta aktualitātēm mājaslapā: http://integralplan.daba.gov.lv/public/lat/

Komentāri
Vārds, uzvārds :
Komentārs :
Ievadiet drošības kodu: