LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Ziņas

2017-12-06
Izdotas apjomīgākās vadlīnijas dabas vērtību saglabāšanai Latvijā


Noslēdzoties Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotajam projektam “NAT-Programme”, piektdien, 8. decembrī Rīgā norisināsies  informatīvs noslēguma seminārs,  kura laikā notiks arī biotopu apsaimniekošanas rokasgrāmatas sešos sējumos atvēršanas svētki, kas ir līdz šim apjomīgākās Latvijā izdotās vadlīnijas dabas vērtību saglabāšanai.

Pasākuma laikā nozares eksperti analizēs projekta lomu bioloģiskās daudzveidības stratēģijas un Latvijas dabas aizsardzības kontekstā, projekta sinerģiju ar saistītajām nozarēm, kā arī stāstīs par dažādu biotopu aizsardzības un apsaimniekošanas prioritātēm.

 “Šī projekta īpašais devums ir rezultātu ilgtspēja, kas sniegs pienesumu dabas saglabāšanā arī ilgi pēc tā noslēguma. Gan sagatavotās vadlīnijas, kas ir būtisks izziņas materiāls biotopu apsaimniekošanai, gan programma, kas darbojas kā atskaites punkts, arī nākotnē būs nozīmīgi darba pamatdokumenti dabas saglabāšanas pasākumu plānotājiem un īstenotājiem,” pauž Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors Juris Jātnieks.

Šādu plaši izmantojamu vadlīniju nepieciešamība skaidri iezīmējās jau šogad veiktās “Dabas skaitīšanas” laikā, kurā eksperti secināja, ka bioloģiski vērtīgo zālāju kvalitāte Latvijā pasliktinās un lielākoties tas notiek nepareizas apsaimniekošanas un zināšanu trūkuma dēļ. Tādējādi “NAT-Programme” projektā apkopotā un grāmatās izdotā informācija būs vērtīgs padoms tiem, kuri vēlas biotopu apsaimniekošanā izmantot zinātniski izvērtētas un praksē pārbaudītas metodes, paaugstinot savu īpašumu vērtību.

“NAT-programme” darbības laikā ir noorganizēti vairāk nekā piecdesmit darba grupu semināri un sanāksmes visā Latvijā, kuros piedalījušies un  savu viedokli izteikuši nozares eksperti, apsaimniekošanas praktiķi un zemju īpašnieki, kā arī citi interesenti.

Lai pārbaudītu teoriju praksē, ir veikti eksperimentāli dzīvotņu uzturēšanas un aizsardzības paņēmieni un analizēta to ietekme uz dabas vērtībām.  Piemēram, atjaunotas pelēkās kāpas Užavā trīs hektāru platībā. Ja pirms tam šajā teritorijā sāka izplesties priežu audze, tad pēc paveiktajiem darbiem pelēkajā kāpā atgriežas tās “īstenie iedzīvotāji”  - mārsils, smiltāja neļķe, pļavas silpurene, pelēkajām kāpām raksturīgās sūnu un ķērpju sugas.

LIFE+ programmas finansētā projekta „NAT-Programme” noslēguma seminārs notiks 2017.gada 8.decembrī, Rīgā, Konferenču centra „Citadele” telpās no plkst. 10.00-15.30. Mediju pārstāvjiem dalību, lūdzam pieteikt, sūtot informāciju uz e-pastu janis.sluke@daba.gov.lv līdz šī gada 7.decembrim.

Semināra noslēgumā notiks biotopu apsaimniekošanas rokasgrāmatas (sešos sējumos) atvēršanas svētki. Šīs grāmatas ir dabas aizsardzības un apsaimniekošanas metožu apkopojums sešās biotopu grupās: piekraste, meži, purvi, pļavas un ganības, saldūdeņi un iežu atsegumi. Publicētais materiāls apskata vairāku desmitgažu periodu un apkopo gan pašmāju, gan citu valstu pieredzi dabas saglabāšanā.

Rokasgrāmatu sērija paredzēta gan zemju īpašnieku un apsaimniekotāju izziņai par dabisko dzīvotņu uzturēšanu un atjaunošanu, gan kā atskaites punkts turpmākai dabas saglabāšanas pasākumu plānošanai un īstenošanai.

Tā piemērām,  Dabisko pļavu un ganību apsaimniekošanas vadlīnijas ir kļuvušas par mācību materiālu aktivitātei "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" (BDUZ) un iegūstamas apmeklējot SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC) rīkotos kursus zālāju biotopu apsaimniekošanā.Seminārs tiek organizēts ar Eiropas Komisijas LIFE+ programmas finansiālu atbalstu projekta „Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un apsaimniekošanas programma” (LIFE11/NAT/LV/000371 NAT-PROGRAMME) ietvaros. Projekta īstenotājs ir Dabas aizsardzības pārvalde ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu.


 

Komentāri
Vārds, uzvārds :
Komentārs :
Ievadiet drošības kodu: