LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Ziņas

2018-01-11
Vēršupītē no šķēršļiem attīrīti vairāki ūdensteču posmi


Dabas aizsardzības pārvaldes (Pārvaldes) Pierīgas reģionālā administrācija 2018. gadu iesākusi ar kopīgu talku, kuras laikā attīrīta Ķemeru Nacionālā parka teritorijā plūstošā Vēršupīte. Talkas laikā likvidēti iespējamie šķēršļi, kas varētu veicināt upes nosprostošanos un straumes palēnināšanos, līdz ar to radīti labvēlīgāki apstākļi arī zivju migrācijas plūsmai.


Administrācijas pārstāvji veikuši tīrīšanas darbus aptuveni 3 km garā Vēršupītes posmā, upes ūdensteci atbrīvojot gan no sanesumiem, koku sagāzumiem un aizauguma, gan  atkritumiem. Kopumā savākti vairāk nekā 120 l atkritumu.

Rudens vai ziema ir labvēlīgākais periods upju ūdensteču tīrīšanai, tostarp laivošanai pa upi – dabā ir iestājies zināms miera periods, putnu jaunā paaudze – izaudzināta, līdz ar to pastāv pavisam nelielas iespējas traucēt dabas procesus. Administrācija pakāpenisku ūdensteču tīrīšanu veic jau kopš 2009. gada. Kopumā gan Vēršupīte un tai tuvumā esošā Vecslocene, gan atsevišķi novadgrāvji iztīrīti teju 10 km garā posmā, atsevišķos posmos šo gadu gaitā tīrīšanas darbi veikti atkārtoti.

Līdzīgos dabas saglabāšanas pasākumos īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Pārvalde aicina iesaistīties arī citus darba kolektīvus vai draugu grupas, interešu pulciņu dalībniekus, skolēnu un studentu grupas un ģimenes. Plašāka informācija par iniciatīvu “Talkojam dabai”, kurā darbi piemēroti trīs līdz pat 50 cilvēku lieliem kolektīviem, atrodama Pārvaldes tīmekļa vietnē. Informācija par talku iespējām, veicamajiem darbiem un teritorijām meklējama šeit.Komentāri
Vārds, uzvārds :
Komentārs :
Ievadiet drošības kodu: